• Článek:
  Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu) (2023/1)
  Buriánek, D., Baldík, V., Všianský, D., Diviš, K., Viktorín, T., 2023: Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 95–105 (with English summary)
  Mineralogical characteristics of phosphorites from carbonate breccias, Líšeň Formation near the village of Březina (the central part of the Moravian Karst) The concretions and angular clasts of phosphorites are hosted in the limestone breccia of the Tournaisian to Viséan age (Hostěnice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zbytky savců spodního miocénu (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) z krasových puklin lomu Mokrá (jižní Morava, Česká republika) – předběžné výsledky (2022/1)
  Bonilla-Salomón, I., Čermák, S., Horáček, I., Ivanov, M., Sabol, M., 2022: Early Miocene small mammal remains (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) from Mokrá-Quarry fissures (South Moravia, Czech Republic) – preliminary results. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 91–99 (with Czech summary)
  Early Miocene small mammal remains (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) from Mokrá-Quarry fissures (South Moravia, Czech Republic) – preliminary results Mokrá-Quarry (South Moravia, Czech Republic) constitutes a unique fossil site with an extraordinary diversity of vertebrate remains.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras) (2021/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2021: Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 181–208 (with English summary)
  New data from paleontological research in the Barová Cave (Moravian Karst) The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst on the right slope of the Josefovské Valley between the villages of Adamov, Olomučany, Habrůvka and Babice nad Svitavou. The cave is the outflow…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika) (2020/2)
  Roblíčková, M., Mrázek, J., Plichta, , A., 2020: Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 250–275 (with English summary)
  Feryho tajná Cave and its fauna (Moravian Karst, Czech Republic) The Feryho tajná Cave is located in the northern part of the Moravian Karst (Czech Republic). Based on the deposited sediments and the different shape of the individual corridors, it can be stated that the cave has gone through…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu (2020/1)
  Plichta, A., Roblíčková, M., Káňa, V., 2020: Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 153–178 (with English summary)
  Morphometrical analysis of the cave bear dental material from the Barová Cave in the Moravian Karst The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst and is a outflow part of the Rudické propadání and Býčí skála cave system. The Barová Cave was a typical bear…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny (1998/1–2)
  Zelinková, M., 1998: Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 147-157 (with English summary)
  Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between results of palaeoecological analysis of this material from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (2002/1–2)
  Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T., 2002: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 229–243 (with English summary)
  Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic) Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparison of remanent paleomagnetic record measured both…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu (2002/1–2)
  Zeman, J., 2001: Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu. - Acta Mus. Moraviae, Sci, Geol., 87, 1-2, 245-263 (with English summary)
  Geochemistry of Sošůvka cave sediments in Moravian Karst Cave sediment geochemistry is still quite omitted discipline in the cave sediment research. The study of 25 samples from Šošůvka cave in Moravian Karst performed within the frame of retrieval archeological-paleontological research…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní (2002/1–2)
  Vít, J., Otava, J., 2002: Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 265–274 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna (2002/1–2)
  Doláková, N., 2002: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 275-288 (with English summary)
  Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální žilné mineralizace v Moravskérn krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek (2002/1–2)
  Slobodník, M., 2002: Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 113-136 (with English summary)
  Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view The study represents a first attempt to understand a migration of paleofluid systems in Devonian and Carboniferous rocks of the studied area. One of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu (2005/1–2)
  Slezák, L., 2005: Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 217-222 (with English summary)
  Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst The worldwide famous archaeological site of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst is still insufficiently explored from the point of view of palaeohydrography and spelaeology.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj jeskynních systému v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně (2005/1–2)
  Kalenda, P., Kučera, J., Mravec, P., 2005: Vývoj jeskynních systému v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 191–216 (with English summary)
  The development of cave systems in the northern part of Moravian karst with implementation of new knowledge from Holštejnská jeskyně cave We found that subsurface rivers in the Moravian karst (and therefore cave levels) have the same gradients as surface rivers with the same drainage areas.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj říční sítě v Moravskérn krasu (2005/1–2)
  Kalenda, P., Kučera, J., Mravec, P., 2005: Vývoj říční sítě v Moravskérn krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 171–189 (with English summary)
  Development of the River Net in the Moravian Karst The levels of the paleo-valley bottoms were recognised on the basis of cross-sections of valleys in the whole Moravian Karst and adjacent areas. The six main valley bottoms were correlated from the area near Brno up to the drainage area above…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika: jeskynní sedimenty a krasová morfologie (2001/1–2)
  Kadlec, J., Hercman, H., Beneš, V., Šroubek, P., Diehl, J. F., Granger, D., 2001: Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 111-160 (with Czech summary)
  Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology Cave systems of the Moravian Karst were formed by subsurface streams in dependence on the morphology of karst valleys representing a local base level before the Lower Badenian marine transgression.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma (1999/1–2)
  Suchý, V., Zeman, A., 1999: Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 97–119 (with English summary)
  Hydrothermal origin for the coves of the Bohemian Karst, Czech Republic: a new paradigm The caves developed in Lower Paleozoic carbonate rocks of the Bohemian Karst are interpreted as a result of a hydrothermal dissolution. The main evidence includes 1) a close spatial link of the caves to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Devonské a spodnokarbonské vápence v nejjižnější části Moravského krasu (1999/1–2)
  Synek, J., 1999: Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 89-96 (with Czech summary)
  Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst Two limestone outcrops in the southernmost part of Maravian Karst area in the surroundings of Bedřichovice have been studied from the viewpoint of biostratigraphy, sedimentology, structural geology…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom (2004/1–2)
  Ivanov, M., Musil, R., 2004: Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 223–236 (with English summary)
  Preliminary results of investigation of Neogene vertebrates from the Mokrá-Quarry site The westernmost part of the Mokrá-Quarry is typical with occurrences of carstic phenomena including fossiliferous sediments within carstic fissures. Two fossiliferous carstic fissures (1/2001; 2/2003)…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu (2009/1–2)
  Musil R., 2009: Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 94, 1-2, 151–165 (with English summary)
  Deposition and erosion stages in the Moravian Karst Moravian Karst represents the largest and the most important karst territory in the Czech Republic, with regard to its long scientific research and the excellent development of broad spectrum of surface and underground karst phenomena, including…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras) (2011/2)
  Roblíčková, M., 2011: Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 113–130 (with English summary)
  Animal osteological finds from cave No. 16 (Moravian Karst) The cave No. 16 is situated in the western downslope of the Sloup valley (opposite the „Hřebenáč“ hum) 480 m a.s.l. It is a case of the fissure expanded by corrosion. The total length of the cave is 12 m and the width is 40–60…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku (2011/2)
  Musil, R., 2011: Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 83–111 (with English summary)
  Mokrá Plateau and Contiguous Valley of Říčka Creek: Development of Drainage Pattern and Karstic Features in Cenozoic The surface of the Mokrá Plateau (southern part of the Moravian Karst) is an old relief formed before the Badenian transgression. The whole area is intensively karstified;…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Barová jeskyně: pokračování paleontologického výzkumu – sonda Pod žebříkem (2013/2)
  Roblíčková, M., Káňa, V., 2013: Barová jeskyně: pokračování paleontologického výzkumu – sonda Pod žebříkem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 155–177 (with English summary)
  Barová Cave: the Palaeontological Research goes on – Under the Ladder Test Pit The excavations in Barová Cave, started after a large slide of sediments upon the Shaft II in 2011, have still continued. As the following landslides and collapsing of underlying beds still threat the locality,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce Moravského zemského muzea v Brně (2013/2)
  Rak, Š., Hrdličková, S., 2013: Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce Moravského zemského muzea v Brně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 141–147 (with English summary)
  Some important and/or interesting fossils from the collections of the Moravian Museum in Brno re-examinated During the inventory control of fossil material deposited in the Moravian Museum / Moravec Castle seven selected fossils have been studied. The scientific significance and/or importance…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum (2014/1)
  Roblíčková, M., Káňa, V., 2014: Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 97–108 (with English summary)
  Studená Cave in Moravian Karst, paleontological research Studená (Cold) Cave is the cavity in the left slope of Suchý žleb Valley in Moravský kras Protected Landscape Area, now almost excavated. Total length is now app. 31 m. As the first explorers in the beginning of the twentieth century…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras) (2016/1–2)
  Zimák, J., Štelcl, J., Dalajková, K., Donocik, J., Kopecká, L., 2016: Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 45–63 (with English summary)
  Chemistry of rocks of the Macocha and Líšeň Formations in the Mokrá Quarry (Moravian Karst) The quality of cement clinker is related to the chemistry of the raw materials (typically limestone and clay or shale and other materials) used. The paper provides detailed information about chemistry…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu (2018/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2018: Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 109–143 (with English summary)
  Barová Cave in comparison with other bear caves in the Moravian Karst The authors compare the osteological remains of fauna from the Barová Cave with osteological remains from the Výpustek Cave, the Sloupsko-šošůvské Caves and the Pod hradem Cave in this article. All the mentioned…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Savčí společenstvo posledního glaciálu z jeskyně Barové – nové poznatky (2017/1–2)
  Roblíčková, M., Káňa, V., Nývltová Fišáková, M., 2017: Savčí společenstvo posledního glaciálu z jeskyně Barové – nové poznatky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 119–142 (with English summary).
  Last Glacial Mammalian Assemblage from Barová Cave – New Findings Barová…
  Článek v PDF