Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 275-288
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst)

Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) are presented. The reconstructions of the ecological conditions were made, In the Kůlna cave, the palynological results were compared with the studies of other geological and paleontological methods. The autor tried to specify the stratigraphic position of the studied samples from the Šošůvka cave.

 

Kontakt:

Nela Doláková, Department of the Geology and Paleontology, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, nela@sci.muni.cz

Citace
Doláková, N., 2002: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 275-288 (with English summary)
ISSN: 1211–8796