Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 90 (2005), vydání 1–2, stránky 217-222
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst

The worldwide famous archaeological site of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst is still insufficiently explored from the point of view of palaeohydrography and spelaeology. Discussions of its morphology and genetic problems are presented.

Kontakt:

Ladislav Slezák, Barvy 15, 638 00 Brno, Czech Republic

Citace
Slezák, L., 2005: Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 217-222 (with English summary)
ISSN: 1211–8796