Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 83 (1998), vydání 1–2, stránky 147-157
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave

An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between results of palaeoecological analysis of this material from the area in front of the cave and from the area inside the cave are discussed in the present paper.

Kontakt:

Martina Zelinková, Department of Geology and Palaentology, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Zelinková, M., 1998: Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 147-157 (with English summary)
ISSN: 1211–8796