Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 265-274
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Fluvial sediments of the Šošůvka cave (Moravia, Czech Republic)

Several outcrops were excavated in fluvial sediments during the reconstruction work at the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka show caves. The newly exposed profiles show how the cave passages were fil1ed with sediments.

Kontakt:

Jan Vít, Czech Geological Survey, Leitnerova 22,658 69 Brno, Czech Republic, vit@cgu.cz,
Jiří Otava, Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 658 69 Brno, Czech Republic, otava@cgu.cz

Citace
Vít, J., Otava, J., 2002: Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 265–274 (with English summary)
ISSN: 1211–8796