Historie časopisu

Acta Musei Moraviae jsou registrovány Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090. Acta Musei Moraviae jsou pokračováním následujících historických periodik:

 • Museum Francisceum Annales (1895-1898)
 • Časopis Moravského musea zemského (1901-1948)
 • Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského muzea) (1949-1996):
  • Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
  • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské)
 • Acta Musei Moraviae (1997-):
  • Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
  • Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
  • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales