Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 229-243
Článek
Abstrakt:

Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)

Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparison of remanent paleomagnetic record measured both in clastic cave deposits and flowstones with paleomagnetic scale. Five flowstone samples were dated by 230Th/234U method.

Kontakt:

Jaroslav Kadlec, Petr Pruner, Daniela Venhodová, Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences, Rozvojová 135, 165 02, Praha 6
Helena Hercman, Tomasz Nowicki, Institute of Geology of the Poland Academy of Sciences, Twarda SI/55, 00-818, Varšava

Citace
Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T., 2002: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 229–243 (with English summary)
ISSN: 1211–8796