• Článek:
  Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika (2022/2)
  Vrtiška, L., Malíková, R., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2022: Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 145–154 (with English summary)

  Natrodufrénite from Vlastkovec near Slavonice, Moravia, Czech Republic

  Secondary phosphate, natrodufrénite, was found on historical samples from Stříbrný vrch near Vlastkovec, Moravia (Czech Republic). Natrodufrénite forms crusts…

  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika) (2021/2)
  Buriánek, D., Provazník, J., Hršelová, P., Houzar, S., 2021: Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 145–160 (with English summary)
  Provenance of gold in fluvial sediments from the streams situated northwest of the Brno-Žebětín (Moravia, Czech Republic) The main purpose of this paper was to study the heavy minerals and typomorphic features of placer gold in the central part of the Brno Massif (Brunovistulian Unit, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Facie s hojnými mikrobiality ve spodním tournai v lomech Mokrá, Česká republika (2021/2)
  Kalvoda, J., Kumpan, T., 2021: Facie s hojnými mikrobiality ve spodním tournai v lomech Mokrá, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 171–179 (with English summary)
  Lower Tournaisian microbialite-rich facies at the Mokrá quarries, Czech Republic Microbial carbonates are autochtonous buildups produced by growth and metabolic activities of benthic calcimicrobes. Microbial carbonates, e.g., stromatolites, thrombolites, dendrolites, and leiolites, were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavín z Moravských Bránic (1998/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1998: Vltavín z Moravských Bránic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 53–57 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (2002/1–2)
  Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T., 2002: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 229–243 (with English summary)
  Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic) Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparison of remanent paleomagnetic record measured both…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů (2005/1–2)
  Lysá, L., Buriánek, D., Uher, P., 2005: Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 147–154 (with English summary)
  Provenance of würm, late Pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage Loess and loess-like sediments of the Last glacial in Moravia and Silesia were divided into five main accumulation areas based on the non-opaque heavy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava (2001/1–2)
  Hrazdil, V., 2001: Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86, 1-2, 75-84 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů – znojemská podoblast (2000/1–2)
  Šmerda, J., 1999: Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů - znojemská podoblast. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 97-103 (with German summary)
  The contribution to knowledges about chemical composition of Moravian moldavites - Znojmo area Chemical composition of moldavites (10 analysis) were studied at localities Kuchařovice and Suchohrdly near Znojmo in Moravia (Czech Republic). Results of search show some differences between composition…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku (1997/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Šrein, V., 1997: Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 21–32 (with English summary)
  Mineral assemblages involving vesuvianite from carbonate and calc-silicate rocks in Moravia and Silesia Mineral assemblages and chemical composition of vesuvianite were studied at localities in Moravia and Silesia, Czech Republic. Five distinct rock types were distinguished: (i) reaction…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě (1997/1–2)
  Staněk, J., 1997: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 3-19 (with English summary)
  Mineral assemblages of significant pegmatite dikes from the Hatě area near Dolní Bory Western Moravia Significant pegmatite dikes from Dolní Bory - Dikes No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and Oldřich were selected and localized within the Hatě area. Their mineral assemblages were specified in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy (1999/1–2)
  Musil, R., 1999: Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 161-186 (with English summary)
  The environment in the Last Glacial on the territory of Moravia The environment of the territory of the South Moravia (Czech Republic) was not all the Last Glacial round an inhospitable arctic desert with the permafrost 200-300 m, corresponding roughly to the present taiga or tundra. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna (1999/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 1999: Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 49–59 (with English summary)
  Cl-rich hydroxylellestadite from Zastávka near Brno At burning mine dumps of abandoned mines at Zastávka near Brno (southern Moravia), Czech Republic, was found mineral from the ellestadite group - Cl-rich hydroxylellestadite. It forms rare pale blue transparent acicular crystals, up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden) (2019/1)
  Březina, J., Luján, À. H., Calábková, G., Ivanov, M., 2019: Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 1, 113–128 (with English summary).
  Revision on historical finding of the giant turtle from the Brno Sand (middle Miocene, lower Badenian) The collections of Moravian Museum in Brno contain for decade rare find of fossil giant terrestrial tortoise of the genus Titanochelon. There was no more information about the finding…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku (2007/1–2)
  Jirásek, J., 2007: Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 92, 1-2, 103–109 (with English summary)
  New find of huntite at Hrubšice, Western Moravia (Czech Republic) and Question of its Genesis In the Biskoupky serpentinite body (Western Moravia, Czech Republic) an older find of huntite from 1981 was confirmed. The mineral occurs in an active quarry „U Pustého mlýna“ near Hrubšice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) (2006/1–2)
  Ábelová, M., 2006: Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 91, 1-2, 227–233 (with English summary)
  Microstructure analysis of Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) tusks Twenty seven samples of fossil Mammuthus primigenius tusks from four Upper-palaeolithic Moravian localities (27 000–22 000 BP) [Napajedla (Gravettian), Předmostí (Gravettian), Dolní Věstonice (Gravettian) and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava (2006/1–2)
  Hrazdil, V., Vokáč, M., Houzar, S., Dočkal, P., 2006: Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 207–217 (with English summary)
  Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia Between 1998–2005 several moldavites have been collected in two new localities near Lukov. They are olive-green in colour and have angular to subangular shape with lustrous and mat surface.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum (2006/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A., 2006: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 3–77 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review Nedvědice marbles occur in a narrow belt situated along the eastern and northeastern margin of the Svratka Crystalline Complex (Moldanubian Zone). Elongated bodies of calcite marbles up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009 (2010/1)
  Houzar, S., Cempírek, J., Fojt, B., Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Sejkora, J., Škoda, R., 2010: Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 5–60 (with English summary)
  New minerals found in regions of Moravia and Silesia between 1985 and 2009; a review Since the last topographic mineralogy review in 1985, the number of mineral species described from Moravia and Silesia rose significantly, especially due to more freqent use of advanced analytical techniques,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fosilní rybí fauna (Teleostei, Selachii) z dynówských slínovců menilitového souvrství (rupel, NP 23) na lokalitě Litenčice (Česká republika) (2011/2)
  Gregorová, R., 2011: Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice (Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 3–33 (with Czech summary)
  Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice (Czech Republic) A complete faunal list of the fish fauna (Selachii, Teleostei) from the Dynów marsltone (NP23) of the Menilitic Formation at the locality…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras (2013/1)
  Geršl, M., Matýsek, D., Geršlová, E., 2013: Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 59–64 (with English summary)
  Malachite speleothems in the Zbrašov aragonite caves, Hranice Karst This study investigated composition of the speleothems in the Zbrašov aragonite caves that are part of the Hranice Karst. Hranice Karst is located SE from Olomouc city and is built in Paleozoic limestones (Givetian to Viséan).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně (2014/1)
  Toman, J., 2014: Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 99, 1, 3–29 (with English summary)
  Zeolites from localities of the Czech Republic in the collection of the Moravian Museum, Brno The collection of minerals and rocks of the Moravian Museum belongs to the one of the most important collections in the Czech Republic. Worth noticing is the part of the collection comprising zeolites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv) (2014/2)
  Koníčková, Š., 2014: Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 99, 2, 3–36 (with English summary)
  Occurence and mineralogy of green chalcedony (plasma) in serpentinite residues at Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Massive green chalcedony (plasma) represents a specific mineral in the weathering zone at serpentinized peridotites of western Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů (2016/1–2)
  Šušolová, J., Doláková, N., Gregerová, M., Dundek, P., Hadacz, R., 2016: Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 99–125 (with English summary)
  New finding of the soils in the National Park Podyjí focusing on the deposit of a humolites there (Moravia, Czech Republic) Between 2014–2015 soil researches in the National Park Podyjí were performed. The primary interest in the researches was to verify the deposit of humolites (peat,…
  Článek v PDF