Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 90 (2005), vydání 1–2, stránky 147-154
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Provenance of würm, late Pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage

Loess and loess-like sediments of the Last glacial in Moravia and Silesia were divided into five main accumulation areas based on the non-opaque heavy mineral assemblages. Possible source areas were also suggested based on literature data. Radioactivity measurements in the Trebic massif surroundings, evidence the length of transport, which is below 50-60 km. Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) showed a characteristic type of arrangement. This arrangement corresponds to the fluid movement direction. Combination of AMS and non-opaque heavy mineral assemblage study can specify the source area.

Kontakt:

Lenka Lysá, Institute of Geology, Academy of Sciences CR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6, Czech Republic, lisa@gli.cas.cz
David Buriánek, Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 658 59, Brno, Czech Republic; burianek@cgu.cz
Pavel Uher, Department of Mineral Deposits, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia, puher@fns.uniba.sk

Citace
Lysá, L., Buriánek, D., Uher, P., 2005: Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 147–154 (with English summary)
ISSN: 1211–8796