• Článek:
  Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika) (2023/1)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., Ulmanová, J., Malý, K., 2023: Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 17–28 (with English summary)
  Gold and associated minerals from the Mír and Na barytě adits near Štěpánov nad Svratkou (Štěpánov Ore District, Czech Republic) A mineralogical study of newly collected samples of Cu-Pb(-Zn) ore mineralization from the Mír and Na barytě adits in the Štěpánov Ore District (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika) (2021/2)
  Buriánek, D., Provazník, J., Hršelová, P., Houzar, S., 2021: Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 145–160 (with English summary)
  Provenance of gold in fluvial sediments from the streams situated northwest of the Brno-Žebětín (Moravia, Czech Republic) The main purpose of this paper was to study the heavy minerals and typomorphic features of placer gold in the central part of the Brno Massif (Brunovistulian Unit, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) (2002/1–2)
  Fojt, B., Mixa, P., 2002: Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 61–73 (with English summary)
  Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic) Metamorphogenic Au-sulphidic mineralization ranges in quartz veins and secretions was find out at the locality Kamenná hora Mt. NE of Horní Město…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava (2010/1)
  Potočková, T., Dolníček, Z., Houzar, S., Škrdla, P., Vokáč, M., 2010: Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 83–104 (with English summary)
  Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia In the Předín ore district, gold was exploited between 13th and 16th century. Gold-bearing quartz veins penetrate Moldanubian sillimanite-biotite gneisses and quartzites at three sites near Hory village (localities “Štůlně”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy) (2011/1)
  Uhlíř, D., Dolníček, Z., Kolbinger, D., 2011: Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 47–60 (with English summary)
  Field examination and pan prospecting of remnants after potential exploitation of mineral raw materials on Hostýn Hill (Hostýn Hills) The Hostýn Hill is storied about occurrence and exploitation of gold, silver and iron, however, these legends are mostly considered to be unrealistic with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora (2012/2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Nepejchal, M., 2012: Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 47–67 (with English summary)
  Gold in the quartz veins of the Hláska and Vysoká hora, north field of the Andělská Hora Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic The lenticular gold-bearing quartz ± carbonate veins at the Vysoká hora Mt. and Hláska Mt. crosscut sericite phyllites of the Vrbno Group. The gold…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny (2013/2)
  Hrazdil, V., Houzar, S., 2013: Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 3–23 (with English summary)
  Silver and gold in galena ores from base-metal vein deposits in Bohemian Moravian Highlands Galena-rich ores from vein base-metal deposits in the Bohemian-Moravian Highlands were analyzed for Ag and Au. Relatively high quality of ores was confirmed in the Havlíčkův Brod ore district with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny (2013/1)
  Malec, J., Veselovský, F., Šrein, V., Škoda, R., 2013: Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 23–31 (with English summary)
  Gold and Bi-minerals in the skarns of Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic) The rare young mineralization formed of Bi-minerals and native gold is contained in five Fe-skarn bodies in the Moldanubicum, Kutná Hora Crystalline Complex, and Svratka Unit. The chemical composition of gold…
  Článek v PDF