• Článek:
  Asociace supergenních sulfátů z lomu Konstantin u Velkého Vrbna (Morava, Česká republika) (2024/1)
  Matýsek, D., Jirásek, J., Pek, T., 2024: Asociace supergenních sulfátů z lomu Konstantin u Velkého Vrbna (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 37–50 (with English summary)
  Supergene sulfate association from the Konstantin Quarry near Velké Vrbno (Moravia, Czech Republic) Konstantin Quarry, extracting graphite from 1977 until 2009, is situated on the outcrop of the graphite seams of the Velké Vrbno Unit, with uncertain Devonian age. The rock series includes…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální sulfidická mineralizace ze Skalky v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika) (2024/1)
  Pauliš, P., Kopecký, S., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2024: Hydrotermální sulfidická mineralizace ze Skalky v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 3–35 (with English summary)
  Hydrothermal sulfide mineralization from Skalka in the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic) In the central part of the Havlíčkův Brod ore district, the remains of historical mining were discovered near the Skalka hill (463 m a.s.l.), 2.4 km SSE of the centre of Havlíčkův…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mordenit z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (Morava, Česká republika) (2024/1)
  Matýsek, D., Jirásek, J., Pour, O., 2024: Mordenit z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 71–82 (with English summary)
  Mordenite from Teschenite Association Rocks in Beskydy Piedmont area (Moravia, Czech Republic) Teschenite Association Rocks, Early Cretaceous igneous rocks bound to the Silesian Unit of the flysch Outer Carpathians, are typical for the zeolites in the fissures, amygdaloid cavities, rock matrix,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Pour, O., Dvořák, Z., Dolníček, Z., 2023: Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 213–224 (with English summary)
  Orthoserpierite from Cínovec, Krušné hory mountains (Czech Republic) A rare mineral orthoserpierite, Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O, was found in rock material from the third level of an abandoned Cínovec mine 1 of the Cínovec Sn-W…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (2023/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Novosad, B., 2023: Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 195–212 (with English summary)
  Calcite pseudomorphs after aragonite from Teschenite Association Rocks in the Beskydy Piedmont area The occurrence of prismatic hexagonal calcite crystals is known from the Beskydy Piedmont area since 1852. Radial aggregates of such material, enclosed in the green clay mineral, reached the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Plášil, J., Škoda, R., 2023: Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 171–193 (with English summary)
  Zeolites from the Bernartice quarry near Zruč nad Sázavou (Czech Republic) An unusual zeolite mineralization was found in fissures and cavities of oligoclasite pegmatite hosted in serpentinite rocks in the active Bernartice quarry, 7 km S from Zruč nad Sázavou, central Bohemia, Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv) (2023/1)
  Houzar, S., Sejkora, J., Malíková, R., 2023: Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 57–78 (with English summary)
  Mineralogy of massive serpentine and clinochlore from the dolomitic marble of Moldanubicum in West Moravia (Bohemian Massif) Massive aggregates of yellow-green, grey-green and brown Mg-rich phyllosilicates occur in dolomite marbles enclosed in Moldanubian gneisses and especially migmatites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika) (2023/1)
  Pauliš, P., Sejkora, J., Janák, P., Dolníček, Z., Tásler, R., Pour, O., 2023: Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 41–56 (with English summary)
  Mottramite from the gallery Elizabeth in Černý Důl in Krkonoše Mountains (Czech Republic) Rare Pb-Cu vanadate, mottramite, was found at samples from the gallery Elizabeth in Černý Důl, Krkonoše Mountains (Czech Republic). It forms yellow to yellow-orange coatings and thin crusts formed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích (2023/1)
  Mrkusová, E., Škoda, R., Haifler, J., Filip, J., Holá, M., 2023: Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 3–16 (with English summary)
  Characterization of tourmalines from albite unit of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě Tourmaline crystals from albite units of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě were in vestigated by electron microprobe, LA-ICP-MS, and Mössbauer spectroscopy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii (2022/2)
  Buriánek, D., Hubatka, F., Kirchner, K., Krejčí, O., Krejčí, V., Navrátil, A., 2022: Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 241–254 (with English summary)
  The Cenozoic sediments in the Holedná game reserve and their significance for archaeology The Cenozoic sediments partially cover crystalline rocks in the area of Holedná game reserve (Brno town, South Moravia). Holocene to Pleistocene eluvial and/or slope sediments and relics of Ottnangian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda) (2022/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Štamberg, S., Šimíček, D., 2022: Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 215–225 (with English summary)
  Voclanoclastic horizon at Kladoruby near Letovice (Boskovice Basin) The occurrence of volcaniclastic rock was confirmed for the second time within the Letovice Formation (Asselian to Artinskian?) of the Boskovice Basin. Volcaniclastics are reported from the Kladoruby locality near Letovice,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika (2022/2)
  Vrtiška, L., Malíková, R., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2022: Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 145–154 (with English summary)

  Natrodufrénite from Vlastkovec near Slavonice, Moravia, Czech Republic

  Secondary phosphate, natrodufrénite, was found on historical samples from Stříbrný vrch near Vlastkovec, Moravia (Czech Republic). Natrodufrénite forms crusts…

  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika) (2022/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Ulmanová, J., 2022: Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 127–143 (with English summary)
  New knowledges on sulfosalt mineralization of the deposit Hůrky, Čistá-Jesenice Massif (Czech Republic) New samples of hydrothermal sulfosalt mineralization were recently collected at the mine dump of the vein No. 1 of the abandoned small deposit Hůrky near Velká Chmelištná in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Harrisonit, vzácný silikát-fosfát z granitických pegmatitů Českého masivu (2022/1)
  Vácha, J., Škoda, R., 2022: Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 21–32 (with Czech summary)
  Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif Harrisonite, CaFe2+6(SiO4)2(PO4)2, is a rare silicate-phosphate described as a rock-forming mineral from highly metamorphosed garnetites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818 (2022/1)
  Pošmourný, K., Houzar, S., 2022: Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 101–112 (with English and German summary)
  Geological maps of Silesia and Kłodzko by Augustin Kaluža from 1818 Geological maps of Silesia and Kłodzko, authored by Augustin Kaluža, are among the oldest geological maps in Central Europe. They are a set of four maps, which are an appendix to Kaluža’s work from 1818 with title…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy) (2022/1)
  Buriánek, D., Houzar, S., 2022: Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 41–51 (with English summary)
  Mineralogy of titanite-rich nodules from biotite granite of Tábor Pluton (Moldanubicum, Dražičky near Tábor quarry, Central Bohemia) The elongated body of biotite granite with titanite-rich nodules is situated on the contact of amphibole-biotite and amphibole-pyroxene melasyenites of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika) (2021/2)
  Buriánek, D., Provazník, J., Hršelová, P., Houzar, S., 2021: Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 145–160 (with English summary)
  Provenance of gold in fluvial sediments from the streams situated northwest of the Brno-Žebětín (Moravia, Czech Republic) The main purpose of this paper was to study the heavy minerals and typomorphic features of placer gold in the central part of the Brno Massif (Brunovistulian Unit, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“ (2021/2)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 209–211