• Článek:
  Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv) (2023/1)
  Houzar, S., Sejkora, J., Malíková, R., 2023: Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 57–78 (with English summary)
  Mineralogy of massive serpentine and clinochlore from the dolomitic marble of Moldanubicum in West Moravia (Bohemian Massif) Massive aggregates of yellow-green, grey-green and brown Mg-rich phyllosilicates occur in dolomite marbles enclosed in Moldanubian gneisses and especially migmatites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika) (2023/1)
  Pauliš, P., Sejkora, J., Janák, P., Dolníček, Z., Tásler, R., Pour, O., 2023: Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 41–56 (with English summary)
  Mottramite from the gallery Elizabeth in Černý Důl in Krkonoše Mountains (Czech Republic) Rare Pb-Cu vanadate, mottramite, was found at samples from the gallery Elizabeth in Černý Důl, Krkonoše Mountains (Czech Republic). It forms yellow to yellow-orange coatings and thin crusts formed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích (2023/1)
  Mrkusová, E., Škoda, R., Haifler, J., Filip, J., Holá, M., 2023: Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 3–16 (with English summary)
  Characterization of tourmalines from albite unit of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě Tourmaline crystals from albite units of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě were in vestigated by electron microprobe, LA-ICP-MS, and Mössbauer spectroscopy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii (2022/2)
  Buriánek, D., Hubatka, F., Kirchner, K., Krejčí, O., Krejčí, V., Navrátil, A., 2022: Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 241–254 (with English summary)
  The Cenozoic sediments in the Holedná game reserve and their significance for archaeology The Cenozoic sediments partially cover crystalline rocks in the area of Holedná game reserve (Brno town, South Moravia). Holocene to Pleistocene eluvial and/or slope sediments and relics of Ottnangian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda) (2022/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Štamberg, S., Šimíček, D., 2022: Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 215–225 (with English summary)
  Voclanoclastic horizon at Kladoruby near Letovice (Boskovice Basin) The occurrence of volcaniclastic rock was confirmed for the second time within the Letovice Formation (Asselian to Artinskian?) of the Boskovice Basin. Volcaniclastics are reported from the Kladoruby locality near Letovice,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika (2022/2)
  Vrtiška, L., Malíková, R., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2022: Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 145–154 (with English summary)

  Natrodufrénite from Vlastkovec near Slavonice, Moravia, Czech Republic

  Secondary phosphate, natrodufrénite, was found on historical samples from Stříbrný vrch near Vlastkovec, Moravia (Czech Republic). Natrodufrénite forms crusts…

  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika) (2022/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Ulmanová, J., 2022: Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 127–143 (with English summary)
  New knowledges on sulfosalt mineralization of the deposit Hůrky, Čistá-Jesenice Massif (Czech Republic) New samples of hydrothermal sulfosalt mineralization were recently collected at the mine dump of the vein No. 1 of the abandoned small deposit Hůrky near Velká Chmelištná in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Harrisonit, vzácný silikát-fosfát z granitických pegmatitů Českého masivu (2022/1)
  Vácha, J., Škoda, R., 2022: Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 21–32 (with Czech summary)
  Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif Harrisonite, CaFe2+6(SiO4)2(PO4)2, is a rare silicate-phosphate described as a rock-forming mineral from highly metamorphosed garnetites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818 (2022/1)
  Pošmourný, K., Houzar, S., 2022: Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 101–112 (with English and German summary)
  Geological maps of Silesia and Kłodzko by Augustin Kaluža from 1818 Geological maps of Silesia and Kłodzko, authored by Augustin Kaluža, are among the oldest geological maps in Central Europe. They are a set of four maps, which are an appendix to Kaluža’s work from 1818 with title…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy) (2022/1)
  Buriánek, D., Houzar, S., 2022: Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 41–51 (with English summary)
  Mineralogy of titanite-rich nodules from biotite granite of Tábor Pluton (Moldanubicum, Dražičky near Tábor quarry, Central Bohemia) The elongated body of biotite granite with titanite-rich nodules is situated on the contact of amphibole-biotite and amphibole-pyroxene melasyenites of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika) (2021/2)
  Buriánek, D., Provazník, J., Hršelová, P., Houzar, S., 2021: Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 145–160 (with English summary)
  Provenance of gold in fluvial sediments from the streams situated northwest of the Brno-Žebětín (Moravia, Czech Republic) The main purpose of this paper was to study the heavy minerals and typomorphic features of placer gold in the central part of the Brno Massif (Brunovistulian Unit, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“ (2021/2)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 209–211
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras) (2021/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2021: Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 181–208 (with English summary)
  New data from paleontological research in the Barová Cave (Moravian Karst) The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst on the right slope of the Josefovské Valley between the villages of Adamov, Olomučany, Habrůvka and Babice nad Svitavou. The cave is the outflow…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika (2021/2)
  Víšková, E., Houzar, S., Slavíček, K., 2021: Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 161–170 (with English summary)
  Characterization of pseudofulgurite from Žatčany near Brno, Czech Republic Pseudofulgurite from Žatčany near Brno originated after a fall of high voltage cables (22 kV) at several intermittent places where they touched the ground (partly anthropogenic loam-sandy sediment with gravel admixture).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Epigenetické minerály české části hornoslezské pánve (2021/2)
  Welser, P., Slobodník, M., Malek, O., Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2021: Epigenetické minerály české části hornoslezské pánve. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 88–123 (with English summary)
  Epigenetic minerals from the Czech part of the Upper Silesian Basin The paper presents a summary of findings of epigenetic minerals (minerals of the hydrothermal association) in the Czech part of the Upper Silesian Basin. These were gradually acquired during the exploitation of bituminous…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vivianit z kvartérních sedimentů v Dolní Lutyni (Slezsko, Česká republika) (2021/1)
  Jirasek, J., Matysek, D., Minařikova, A., 2021: Vivianit z kvartérních sedimentů v Dolní Lutyni (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 51–56 (with English summary)
  Vivianite from the Quaternary sediments in Dolní Lutyně (Silesia, Czech Republic) Vivianite was found in an active sand and gravel pit Dolní Lutyně – Velké Lány, Silesia, Czech Republic. It extracts mineral raw material from Quaternary fluvial? channels filled by glacifluvial gravel…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky (2021/1)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 3–33 (with English summary)
  Mineralogy of the elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka The elbaite-subtype granitic pegmatite from Dolní Rožínka, Czech Republic, is a highly fractionatedpegmatite with complex mineralogy and distinct evolution of mineral composition. The pegmatite dike is zoned and from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu (2020/1)
  Plichta, A., Roblíčková, M., Káňa, V., 2020: Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 153–178 (with English summary)
  Morphometrical analysis of the cave bear dental material from the Barová Cave in the Moravian Karst The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst and is a outflow part of the Rudické propadání and Býčí skála cave system. The Barová Cave was a typical bear…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Babingtonit ze Zadního Hutiska u Vernířovic (Morava, Česká republika) (2020/1)
  Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2020: Babingtonit ze Zadního Hutiska u Vernířovic (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 57–63 (with English summary)
  Babingtonite from the Zadní Hutisko near Vernířovice (Moravia, Czech Republic) The Zadní Hutisko locality is situated in the Sobotín Massif, originally Devonian rocks strongly affected by the Variscan metamorphism. Hornblende schists host low-temperature hydrothermal fissure Alpine-type…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární oxidy Nb, Ta, W, Sn a Ti v turmalínech z dutin jednoduchých pegmatitů strážeckého moldanubika, Česká republika (2020/1)
  Gadas, P., Novák, M., 2020: Primární oxidy Nb, Ta, W, Sn a Ti v turmalínech z dutin jednoduchých pegmatitů strážeckého moldanubika, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 43–55 (with English summary)
  Primary Nb–, Ta–, W–, Sn– and Ti– oxides in tourmalines from pockets of simple pegmatites of the Strážek Moldanubicum, Czech Republic Complex Nb–, Ta–, W–, Sn– and Ti – oxides occur as inclusions in tourmalines from pockets of 7 simple pegmatites in Strážek Moldanubicum.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky (2020/1)
  Barták, P., 2020: Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 97–151 (with English summary).
  Research history overview of the representatives of Temnospondyli Zittel, 1888 and Lepospondyli Zittel, 1888 from the Upper Carboniferous of Czech Republic Temnospondyli ZITTEL, 1888 represents a group of diverse basal tetrapods with stratigraphic record from the Lower Carboniferous to the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava (1995/1–2)
  Houzar, S., 1996: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 80, 1-2 (1995), 47-55 (with English summary)
  A new lepidolite pegmatite from Sedlatice near Želetava, western Moravia A new lepidolite pegmatite was found N of Sedlatice in western Moravia. The pegmatite of unknown shape and size is emplaced in sillimanite - biotite paragneiss with amphibolite. Based on mineral paragenesis, it corresponds…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korundový pegmatit z Pokojovic u Třebíče, Česká republika (1993/1–2)
  Trnka, M., Houzar, S., 1993: Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic. - Acta Mus. Moraviae., Sci. Nat., 78, 1-2, 3-12 (with Czech summary)
  Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic The Pokojovice corundum-bearing pegmatite is found in the varied group of Moravian Moldanubicum. It forms a discordant dike, up to 2 m thick, penetrating amphibolite with thin layers of calcite marble, and skarn-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny (1998/1–2)
  Zelinková, M., 1998: Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 147-157 (with English summary)
  Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between results of palaeoecological analysis of this material from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní (1998/1–2)
  Štelcl, J., Zimák, J., 1998: Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 97–108 (with English summary)
  Petrographical and geochemical study of sedimentary rocks in the Javoříčko caves (Czech Republic) The article presents results of sedimentary petrographical and geochemical research of Devonian limestones and Quartemary cave soils in a part of the Javoříčko Caves which seems to be very…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru (1998/1–2)
  Malý, K., Vávra, V., 1998: Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 49–53 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava (1998/1–2)
  Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 3–48 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and history of the classical lepidolite pegmatite occurrence in Rožná near Bystrice nad Pernštejnem, western Moravia; an overview The Rožná pegmatite, a classical Moravian locality studied from the 18th century, is located in the north - easternmost part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna (2002/1–2)
  Doláková, N., 2002: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 275-288 (with English summary)
  Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) (2002/1–2)
  Malý, K., Dobeš, P., 2002: Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 74–85 (with English summary)
  Mineralogy of polymetallic ore occurrences near Maršov and Javůrek villages (Svratka Dome, Moravicum) The ore occurrences near the Maršov and Javůrek villages (central part of the Svratka Dome) are described. The veins contain galena, sphalerite (with about 0.2 wt. % Fe), chalcopyrite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů (2005/1–2)
  Lysá, L., Buriánek, D., Uher, P., 2005: Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 147–154 (with English summary)
  Provenance of würm, late Pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage Loess and loess-like sediments of the Last glacial in Moravia and Silesia were divided into five main accumulation areas based on the non-opaque heavy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam (2005/1–2)
  Novák, M., 2005: Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Geol., 90, 1-2, 3-74 (with English summary)
  Granitic pegmatites of the Bohemian Massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance Granitic pegmatites of the Bohemian Massif, Czech Republic were classified based on their geological position, chemical composition and mineralogy.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nodule vápenatosilikátovych hornin v poličském krystaliniku a jejich litologicky význam (2005/1–2)
  Buriánek, D., 2005: Nodule vápenatosilikátovych hornin v poličském krystaliniku a jejich litologicky význam. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 121-146 (with English summary)
  The nodules of calc-silicate rocks from Polička crystalline unit and their lithologic significance The nodules of calc-silicate rocks from several localities in the Polička crystalline complex were studied using various mineralogical and petrological methods. Nodules are enclosed in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách (2005/1–2)
  Fojt, B., Škoda, , R., 2005: Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 99–107 (with English summary)
  Bi4Se3 and ikunolite-laitakarite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in Rychlebské hory Mts. Bi-Se-S minerals were found in the uranium vein-type deposit in the vicinity of Zálesí near Javorník in Czech Silesia, Bohemian Massif. Lathy and needle-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika (2005/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., Pertoldová, J., 2005: Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 89–98 (with English summary)
  Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks Cr-rich spinel is a common minor to accessory mineral in the Moldanubian spinel and garnet peridotites. Recently, Cr-rich spinels were found in the ultramafic tremolite rock near Nová Pec. Cr-rich minerals of spinel group (MSG - minerals…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) (2003/1–2)
  Gregorová, R., Požár, M., 2003: Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 191–206 (with English summary)
  Fish fauna of the Menilitic Formation (Middle Oligocene) from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) The following taxons were identified from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm, East Moravia, Flysch Belt, Menilitic Formation): Cetorhinus parvus
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem (2003/1–2)
  Čopjaková, R., Novák, M., 2003: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 167–175 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV. Garnet mica-schist with tourmaline The pebbles of garnet mica-schist with tourmaline from Račice and Luleč Conglomerates, Drahany Upland were studied using mineralogical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku (2003/1–2)
  Hrazdil, V., Malý, K., Dobeš, P., Houzar, S., 2003: Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 139–148 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník (2003/1–2)
  Novák, M., Nepejchal, M., Škoda, R., Urbánek, B., 2003: Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 113–122 (with English summary)
  Beryl-columbite pegmatite from Branná, Hrubý Jesenik Mnts., Northern Moravia Granitic pegmatite from Branná represents typical beryl-columbite pegmatite of the Hrubý Jeseník Mts. pegmatite field. Its internal structure, textural-paragenetic units and description of minerals are given. Columbite-tantalite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cummingtonitové amfiboly a jejich postavení v západomoravském moldanubiku (2001/1–2)
  Němec, D., 2001: Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 93-102 (with Czech summary)
  Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone Cummingtonite amphibolite was identified in the West Moravian Moldanubian Zone within the Kotlasy amphibolite complex as a rare rock type. Cummingtonite crystallised there instead of hornblende due to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava (2001/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 2001: Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 85–92 (with English summary)
  Segnitite from Štěpánov nad Svratkou, western Moravia Rare Pb-Fe arsenate segnitite was found among supergene minerals from Ag-Pb-Zn deposit Havírna near Štěpánov nad Svratkou, western Moravia. The X-ray powder diffraction pattern, unit cell parameters and chemical composition are…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů – znojemská podoblast (2000/1–2)
  Šmerda, J., 1999: Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů - znojemská podoblast. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 97-103 (with German summary)
  The contribution to knowledges about chemical composition of Moravian moldavites - Znojmo area Chemical composition of moldavites (10 analysis) were studied at localities Kuchařovice and Suchohrdly near Znojmo in Moravia (Czech Republic). Results of search show some differences between composition…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika) (2000/1–2)
  Malý. K., 2000: Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 81-89 (with English summary)
  Mineralogy of ore occurrence near Jasenice (Moravicum, Svratka Dome) Ore occurrence near Jasenice (SW part of Svratka Dome, Moravicum) is described. The most common minerals of this locality are: sphalerite (with about 1 wt.% Fe, less then 0.5 wt.% Cd), galena (average 404 ppm Ag, 296 ppm…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě (1997/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1997: Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 73–78 (with English summary)
  Almandine quartzite from Chotěbudice near Jemnice, western Moravia Almandine-rich quartzite with accessory gahnite was found SW of Chotěbudice near Jemnice in Western Moravia. A description of the mineral assemblage as well as a brief comparison with other quartzites in Western Moravia…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku (1997/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Šrein, V., 1997: Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 21–32 (with English summary)
  Mineral assemblages involving vesuvianite from carbonate and calc-silicate rocks in Moravia and Silesia Mineral assemblages and chemical composition of vesuvianite were studied at localities in Moravia and Silesia, Czech Republic. Five distinct rock types were distinguished: (i) reaction…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě (1997/1–2)
  Staněk, J., 1997: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 3-19 (with English summary)
  Mineral assemblages of significant pegmatite dikes from the Hatě area near Dolní Bory Western Moravia Significant pegmatite dikes from Dolní Bory - Dikes No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and Oldřich were selected and localized within the Hatě area. Their mineral assemblages were specified in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátern a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika) (1999/1–2)
  Malý, K., 1999: Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátern a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 61-70 (with English summary)
  Mineralogy of ore occurrences near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov villages (Svratka dome) The paper presents the characteristics of two ore occurrences Pb-Zn( -Sb) type in the Svratka dome: near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov. A history of mining in localities,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna (1999/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 1999: Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 49–59 (with English summary)
  Cl-rich hydroxylellestadite from Zastávka near Brno At burning mine dumps of abandoned mines at Zastávka near Brno (southern Moravia), Czech Republic, was found mineral from the ellestadite group - Cl-rich hydroxylellestadite. It forms rare pale blue transparent acicular crystals, up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava (1999/1–2)
  Novák, M., Staněk, J., 1999: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 3–44 (with English summary)
  Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda near Velké Meziřící, western Moravia Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda is located in the southeastern part of the Strážek Moldanubicum, close to the contact with the Třebíč Durbachite Massif. Pegmatite forms a symmetrically zoned, steeply…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (2004/1–2)
  Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J., 2004: Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 121–138 (with English summary)
  Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) Ten secondary minerals as: anglesite, carbonate-hydroxylapatite, hemimorphite, kasolite, langite, mottramite, parsonsite, pyromorphite, uranophane-beta and vanadinite were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) (2004/1–2)
  Malý, K., 2004: Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika). - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 89, 1-2, 81-89 (with English summary)
  Mineralogy of polymetallic ore occurrence near Heroltice (Svratka Dome, Moravicum) Pb-Zn mineralization Heroltice near Tišnov is described. The vein and metasomatic types of mineralization is composed by galena, sphalerite, quartz, calcite and dolomite-ankerite; chaleopyrite, tetrahedrite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice (2019/1)
  Gregorová, R., Lukšík, P., 2019: Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 129–133 (with English summary)
  A new shark Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) from the Menilite Formation (Oligocene) at the Litenčice locality An incomplete tooth of Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) was discovered in the Šitbořice Beds (Menilite Formation) at the Litenčice locality (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden) (2019/1)
  Březina, J., Luján, À. H., Calábková, G., Ivanov, M., 2019: Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 1, 113–128 (with English summary).
  Revision on historical finding of the giant turtle from the Brno Sand (middle Miocene, lower Badenian) The collections of Moravian Museum in Brno contain for decade rare find of fossil giant terrestrial tortoise of the genus Titanochelon. There was no more information about the finding…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled supergenních minerálů Ag-Pb-Zn-Cu z historických rudních ložisek na Českomoravské vrchovině (2019/1)
  Víšková, E., Houzar, S., Hrazdil, V., 2019: Přehled supergenních minerálů Ag-Pb-Zn-Cu z historických rudních ložisek na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 5–48 (with English summary)
  Supergene minerals from Ag-Pb-Zn-Cu base-metal historical ore deposits at Českomoravská vrchovina Highlands, Czech Republic; A review The work presents a brief characterization of the known oxidic minerals of the supergene zone, especially from Moldanubian Zone, Moravosilesian, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika) (2008/1–2)
  Gregorová, R., Zágoršek, K., 2008: Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 225–228 (with English summary)
  Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic) A siren (mermaid) rib from the Badenian sediments at Bulhary site is described here. It is the first record of siren remains from Badenian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru vnějších Karpat (eger, ždánicko-hustopečské souvrství, Česká republika) (2008/1–2)
  Gregorová, R., 2008: Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 219–224, Brno (with Czech summary)
  Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic) An incomplete skeleton from the Egerian (Chattian, nannoplankton NP25 Zone) deposits of the Ždánice-Hustopeče…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika (2008/1–2)
  Buriánek, D., Čopjaková, R., 2008: Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 61–79 (with English summary)
  Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex Tourmaline is a typical accessory mineral for most of micaschists in the Svratka Crystalline Complex. Based on petrographic and chemical data, two main generations of tourmaline have been distinguished. The first generation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Novák, M., 2008: Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 94, 1-2, 53–59 (with English summary)
  Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic Bazzite was identified using electron microprobe as very rare secondary phase after primary beryl at euxenite-subtype…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy (2008/1–2)
  Čopjaková, R., Vrána, S., Houzar, S., Červený, A., Malec, J., 2008: Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 37–51 (with English summary)
  Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia Zirconolite, baddeleyite and geikielite are described from two localities in marbles of the Horažďovice-Sušice belt in SW Bohemia and another localities…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika (2007/1–2)
  Čopjaková, R., Buriánek, D., Škoda, R., Houzar, S., 2007: Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 111–130 (with English summary)
  Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline Complex Tourmalinites from the southern part of the Svratka Crystalline complex form stratiform layers hosted in mica schist. They probably represent a part of metamorphosed volcano-sedimentary complex primary rich in F and B. Whole…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku (2007/1–2)
  Jirásek, J., 2007: Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 92, 1-2, 103–109 (with English summary)
  New find of huntite at Hrubšice, Western Moravia (Czech Republic) and Question of its Genesis In the Biskoupky serpentinite body (Western Moravia, Czech Republic) an older find of huntite from 1981 was confirmed. The mineral occurs in an active quarry „U Pustého mlýna“ near Hrubšice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava (2006/1–2)
  Hrazdil, V., Vokáč, M., Houzar, S., Dočkal, P., 2006: Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 207–217 (with English summary)
  Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia Between 1998–2005 several moldavites have been collected in two new localities near Lukov. They are olive-green in colour and have angular to subangular shape with lustrous and mat surface.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku (2006/1–2)
  Buriánek, D., 2006: Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 91, 1-2, 191–206 (with English summary)
  Calc-silicate rocks from Polička crystalline Complex Two distinct types of calc-silicate rock occur in the Polička Crystalline Complex. The biotite and two-mica gneisses with nodules calc-silicate rocks are typical members of a monotonous zone Polička Crystalline Complex. Elongated bodies…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu (2006/1–2)
  Škoda, R., Novák, M., Houzar, S., 2006: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 129–176 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton (Czech Republic) Homogeneous segregations to complexly zoned dikes of granitic pegmatites, up to 2 m thick, are enclosed in Hercynian (ca. 340 Ma), I-type, ultrapotassic, porphyric, amphibol-biotite melasyenite to melagranite (durbachite) of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (2006/1–2)
  Pauliš, P., Škoda, R., Novák, F., 2006: Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 89–95 (with English summary)
  Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) A rare secondary mineral demesmaekerite Pb2Cu5(SeO3)6(UO2)2(OH)6 . 2H2O was newly found on the old dumps of Pavel…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina (2006/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2006: Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 79–88 (with English summary)
  Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina In lepidolite pegmatite Rožná, hydroxylherderite was known since 1950 in pseudomorphs after unknown mineral of pseudocubic shape and the original mineral remained unknown up to now. New samples available…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum (2006/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A., 2006: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 3–77 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review Nedvědice marbles occur in a narrow belt situated along the eastern and northeastern margin of the Svratka Crystalline Complex (Moldanubian Zone). Elongated bodies of calcite marbles up to…
  Článek v PDF
 • Recenze:
  Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy) (2009/1–2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2009: Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 167–171
  Illusion known as „Czech Crater“ (book review) The book “Czech Crater” from Petr Rajlich represents a new manipulative and highly speculative type of geological literature in Czech Republic. Without any real evidence, the author presents imaginary Proterozoic impact producing “Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu (2009/1–2)
  Musil R., 2009: Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 94, 1-2, 151–165 (with English summary)
  Deposition and erosion stages in the Moravian Karst Moravian Karst represents the largest and the most important karst territory in the Czech Republic, with regard to its long scientific research and the excellent development of broad spectrum of surface and underground karst phenomena, including…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Skorodit FeAsO₄·2H₂O z Jezdovice u Třeště (2009/1–2)
  Kocourková, E., Hrazdil, V., 2009: Skorodit FeAsO₄·2H₂O z Jezdovice u Třeště. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 77–81 (with English summary)
  Scorodite FeAsO4·2H2O from Jezdovice near Třešť In the Jezdovice area (Jihlava ore district) the silver ores were exploited from the mid- 13th century up to the 18th century. The locality is hosted by cordierite-biotite gneisses of Moldanubian zone. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2009/1–2)
  Čopjaková, R., Houzar, S., 2009: Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 67–76 (with English summary)
  Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory (2009/1–2)
  Houzar, S., Hrazdil, V., 2009: Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 61–66 (with English summary)
  Nordenskiöldine CaSnB2O6 from the locality Kozlov near Nedvědice, new rare accessoric mineral for Nedvědice marbles Very rare mineral of Europe – nordenskiöldine CaSnB2O6 – was found in Sn-rich calc-silicate assemblage (tin skarn) of Nedvědice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie poličského krystalinika (2009/1–2)
  Buriánek, D., 2009: Petrografie poličského krystalinika – Acta Musei Moraviae, Sci.geol., 94, 1-2, 3–46 (with English summary)
  Petrography of the Polička Crystalline Complex The Polička Crystalline Complex is a metamorphosed volcano-sedimentary complex situated in the E part of the Bohemian Massif. Lithotectonic sequences of the Polička Crystalline Complex can be subdivided on the three subunits. The basal…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku (2010/2)
  Fojt, B., Škoda, R., Dolníček, Z., 2010: Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 81–86 (with English summary)
  Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. – Czech Republic The occurrence of two rare Pb-Ag-Cu-Fe sulphides, furutobeite and betekhtinite, is described from the Devonian Zn-Pb stratiform deposit of Horní Benešov. Both minerals were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika (2010/1)
  Dokoupilová, P., Houzar, S., Sejkora, J., 2010: Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 121–140 (with English summary)
  The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republic Mineral assemblages formed recently at the abandoned burning spoil-heaps of the Kukla coal mine in Oslavany and Ferdinand coal mine in Zastávka. They originated in three stages.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava (2010/1)
  Potočková, T., Dolníček, Z., Houzar, S., Škrdla, P., Vokáč, M., 2010: Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 83–104 (with English summary)
  Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia In the Předín ore district, gold was exploited between 13th and 16th century. Gold-bearing quartz veins penetrate Moldanubian sillimanite-biotite gneisses and quartzites at three sites near Hory village (localities “Štůlně”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2010/1)
  Houzar, S., Gadas, P., Čopjaková, R., 2010: Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 71–82 (with English summary)
  Geikielite-baddeleyite in mineral assemblage of dolomite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Within the inner part of metamorphic aureole of the Třebíč Pluton, geikielite-ilmenite and baddeleyite occur as accessory minerals in spinel-forsterite marbles.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009 (2010/1)
  Houzar, S., Cempírek, J., Fojt, B., Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Sejkora, J., Škoda, R., 2010: Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 5–60 (with English summary)
  New minerals found in regions of Moravia and Silesia between 1985 and 2009; a review Since the last topographic mineralogy review in 1985, the number of mineral species described from Moravia and Silesia rose significantly, especially due to more freqent use of advanced analytical techniques,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku (2011/2)
  Musil, R., 2011: Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 83–111 (with English summary)
  Mokrá Plateau and Contiguous Valley of Říčka Creek: Development of Drainage Pattern and Karstic Features in Cenozoic The surface of the Mokrá Plateau (southern part of the Moravian Karst) is an old relief formed before the Badenian transgression. The whole area is intensively karstified;…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku (2011/1)
  Hanáček, M., 2011: Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 96, 1, 61–86 (with English summary)
  Terminoglacial fan deposits from the Javorná stream valley in the Zlaté Hory Region Glaciofluvial accumulation, which forms a terminoglacial fan is described in this paper. The origin of the fan was affected by the adjoining topography, when the ice sheet lied above the side of the Javorná…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ryzí stříbro z Borovce (štěpánovský rudní revír) (2011/1)
  Hrazdil, V., Houzar, S., 2011: Ryzí stříbro z Borovce (štěpánovský rudní revír). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 11–18 (with English summary)
  Native silver from Borovec (Štěpánov ore district) Silver mining activities at Štěpánov ore district date back to 13th century. Besides the major ore minerals, the silver-bearing galenite with inclusions of freibergite, and the silver-bearing chalcopyrite, rare presence of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika) (2012/2)
  Jirásek, J., Hýlová, L., Wlosok, J., Sivek, M., 2012: Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 85–94 (with English summary)
  Outcrops of the Carboniferous at Hladový vrch in Ostrava-Hošťálkovice (Silesia, Czech Republic) Based on the study and review of available data related to abandoned quarries at the Hladový vrch near Ostrava-Hošťálkovice and new field works, we concluded that the local sediments belong…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika) (2012/2)
  Jirásek, J., Osovský, M., 2012: Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 69–75 (with English summary)
  Millerite and other minerals from the sideritic nodules from the ČSA Mine near Karviná (Czech Republic) The nickel sulphide, millerite, has been found at several places within the 11th block of the ČSA Mine in the Czech part of the Upper Silesian Basin. It forms radial aggregates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum (2012/1)
  Hrazdil, V., 2012: Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 39–45 (with English summary)
  Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum Silver-rich base-metal veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika (2012/1)
  Zahradníček, L., Novák, M., 2012: Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 25–37 (with English summary)
  Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava (2013/2)
  Zachař, A., Novák, M., 2013: Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 83–100 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites in the Velké Meziříčí region, Třebíč Pluton, western Moravia (Czech Republic) Detailed field work on NYF granitic pegmatites (Kfs + Plg + Qz + Ab + Bt) enclosed in syenite (to melagranite) of the Třebíč Pluton within the area of Velké Meziříčí revealed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras (2013/1)
  Geršl, M., Matýsek, D., Geršlová, E., 2013: Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 59–64 (with English summary)
  Malachite speleothems in the Zbrašov aragonite caves, Hranice Karst This study investigated composition of the speleothems in the Zbrašov aragonite caves that are part of the Hranice Karst. Hranice Karst is located SE from Olomouc city and is built in Paleozoic limestones (Givetian to Viséan).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika) (2013/1)
  Jirásek, J., Skupien, P., Matýsek, D., 2013: Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 49–57 (with English summary)
  Strontianite from the by-pass road of town Příbor (Moravia, Czech Republic) During the construction of by-pass road of town Příbor were uncovered several bodies of igneous rocks of the teschenite association (altered picrites and teschenites). According to assemblages of dinoflagellates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině (2013/1)
  Malec, J., Veselovský, F., Táborský, Z., 2013: Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 33–40 (with English summary)
  Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic) Sporadic aggregates and grains of Mn-bearing fayalite in the iron-rich skarn mineral assemblage with magnetite and ferroan clinopyroxene in the Svratka Unit were described. Small…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Železite konkrece z piskovny Zavada u Hlučina (Slezsko, Česka republika) (2014/1)
  Matýsek, D., Jirásek, J., 2014: Železite konkrece z piskovny Zavada u Hlučina (Slezsko, Česka republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 91–96 (with English summary)
  Iron oxide concretions from the sandpit Závada near Hlučín (Silesia, Czech Republic) Sandpit Závada near Hlučín (14 km NW from Ostrava) is extracting glaciolacustrine sediments of Saale Glacial Stage. In the upper part of the sand deposit is developed irregular horizon cemented by “limonite”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika (2014/2)
  Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Houzar, S., 2014: Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 49–71 (with English summary)
  Pocket minerals from simple pegmatites and associated muscovite veins of Strážek Moldanubicum (Bohemian Massif, Czech Republic) Simple anatectic pegmatites with common pockets lined with crystals of smoky quartz, K-feldspar, albite, muscovite, zoned black tourmaline (schorl, oxy-schorl,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Laumontit ze Sobotína-Štětínova (Morava, Česká republika) (2015/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Laumontit ze Sobotína-Štětínova (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 39–43 (with English summary)
  Laumontite from the Sobotín-Štětínov (Moravia, Czech Republic) Sobotín-Štětínov (also Kožušná or Fellberg) is classic Moravian locality of low-temperature hydrothermal fissure alpine-type mineralization. Most prominent zeolite finds came from the end of 19th and the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv) (2015/1)
  Houzar, S., Kršiaková, J., Leichmann, J., 2015: Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 43–60 (with English summary)
  Cathodoluminescence study, Petrography and Lithology of Marble in Moravicum (Bílý Potok Unit, Svratka Dome, Bohemian Massif) The contact of the Bílý Potok and Bíteš Units (Svratka Dome, Moravo-Silesian Zone) is characterized by presence of marble in the highest lithostratigraphic part…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k mineralogii Petřkovické hory (Morava, Česká republika) (2015/1)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Příspěvek k mineralogii Petřkovické hory (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 23–29 (with English summary)
  Contribution to the mineralogy of the Petřkovická Hora Hill (Moravia, Czech Republic) Mineralogical localities at the Petřkovická hora Hill (cca 6.5 km SSW from Nový Jičín) are represented by both abandoned quarry near the top of the hill and several rock outcrops in the Stranický…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Harmotom z přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína (Moravia, Česká republika) (2015/1)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Harmotom z přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína (Moravia, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 17–22 (with English summary)
  Harmotome from the Natural Monument Picrite Amygdaloid Rock near Kojetín (Moravia, Czech Republic) Natural Monument Picrite Amygdaloid Rock near Kojetín (4.5 km SSW from Nový Jičín) presents abandoned quarry and roadcut at the southern end of the village. Outcroping body of volcanic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  W, Nb, Ta a Fe bohatý brookit z pegmatitu u Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika (2015/1)
  Gadas, P., Novák, M., Hrazdil, V., Mozola, J., Kummer, R., 2015: W, Nb, Ta a Fe bohatý brookit z pegmatitu u Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 3–16 (with English summary)
  W-, Nb-, Ta-, and Fe-rich brookite from pegmatite near Bobrůvka, Strážek Moldanubicum (Bohemian Massif, Czech Republic) Anatase, brookite, and rutile have been identified in small cavities along with albite, muscovite, tourmaline (Mg-rich schorl) and fluorapatite in pegmatitic material…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie) (2016/1–2)
  Houzar, S., Hršelová, P., 2016: Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 3–32 (with English summary)
  Research of Permo-Carboniferous sediments of the southern part of the Boskovice Graben; an overview (Part 1. History of Mining and Mineralogy) The Boskovice Graben represents a narrow depression of the NNE-SSW direction, filled of terrestrial Carboniferous-Permian sediments largely conglomerates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu (2018/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2018: Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 109–143 (with English summary)
  Barová Cave in comparison with other bear caves in the Moravian Karst The authors compare the osteological remains of fauna from the Barová Cave with osteological remains from the Výpustek Cave, the Sloupsko-šošůvské Caves and the Pod hradem Cave in this article. All the mentioned…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Oxfordští pliosauři severní Tethydy v kontextu fylogeneze kladu Thalassophonea (2018/2)
  Madzia, D., Březina, J., Calábková, G., 2018: Oxfordští pliosauři severní Tethydy v kontextu fylogeneze kladu Thalassophonea. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 87–97 (with English summary)
  Oxfordian pliosaurids of the northern Tethys within the context of the thalassophonean phylogeny Apparent differences between the faunal compositions of Callovian (late Middle Jurassic) and Kimmeridgian–Tithonian (middle to late Late Jurassic) marine diapsids of Europe suggest that a faunal…
  Článek v PDF
 • Článek:
  První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika) (2018/2)
  Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2018: První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 53–61 (with English summary)
  First find of the anatase in the carbonate concretion mineralization of the czech part of the Upper Silesian basin (Silesia, Czech Republic) Carbonate concretions from the terrestrial sediments of Upper Suchá Member of the Karviná Formation (Czech part of the Upper Silesian Basin) stratigraphically…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic (2018/2)
  Hrazdil, V., Houzar, S., Víšková, E., 2018: Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 17–37 (with English summary)
  Hydrothermal silver-bearing Pb-Zn mineralization in Moldanubian Pluton near Dačice and Slavonice Small deposits of silver-bearing base-metal ores have been mined in the past along the eastern margin of Central Moldanubian Pluton, especially in the 16th century. However, their production…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní časti boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie) (2017/1–2)
  Houzar, S., Hršelová, P., Gilíková, H., Buriánek, D., Nehyba, S., 2017: Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní časti boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 3–65 (with English summary)
  Research of Permian-Carboniferous sediments of the southern part of the Boskovice Graben; an overview (Part 2. Geology and Petrography). Článek v PDF