Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 106 (2021), vydání 2, stránky 209-211
Editorial
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:

František Novotný, Department of Geological Sciences, Masaryk University, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: 451144@mail.muni.cz
Jan Cempírek, Department of Geological Sciences, Masaryk University, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 209–211
ISSN: 1211–8796