Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 81 (1996), vydání 1–2, stránky 109-120
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Selected problems of drainage pattern in the Jihlava river basin

Paper deals with the geomorphology of the Jihlava drainage basin, mainly its upper part. The main SE direction of the river conforms with the regional slope of the marginal part of the Bohemian Massif which was deformed in connection with the thrusting of the Carpathian nappes. In the part of the Bohemian-Moravian Highlands between the towns Třebíč and Jihlava, many fault-angle valleys are present.

Kontakt:

Martin Brzák, Department of Geography, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Brzák, M., 1997: Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 109-120 (with German summary)
ISSN: 1211–8796