• Článek:
  Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava (1997/1–2)
  Otava, J., 1997: Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 82, 1-2, 93-103 (with English summary)
  Geology of Paleozoic of the Litovelské Pomoraví Protected Area, Central Moravia The area of interest represents isolated outcrops situated between the Jeseníky and Drahany part of the Paleozoic Moravian-Silesian basin. Petrological and mineralogical study of graywackes, namely of translucent…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika) (2012/1)
  Skupien, P., Vašíček, Z., Reháková, D., Matýsek, D., 2012: Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 129–151 (with English summary)
  Plaňava Member from the Štramberk area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic) The submitted contribution is an overview of lithological and paleontological investigations of Late Jurrasic and Cretaceous sediments at Kotouč quarry in Štrambek during years 2000–2011.…
  Článek v PDF