• Článek:
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině (2001/1–2)
    Brzák, M., 2001: Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině. - Acta Mus. Moravie, Sci. Geol., 86, 1-2, 175-181 (with English summary)
    Contribution to the genesis of the dry valley between Doubravnik and Borač (Svratecká hornatina Mts.) In the past, the dry val1ey with remnants of Lower Badenian marine deposits was considered on the one hand as the pre-badenian Svratka valley, on the other hand as the post-badenian graben.…
    Článek v PDF