Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 86 (2001), vydání 1–2, stránky 175-181
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the genesis of the dry valley between Doubravnik and Borač (Svratecká hornatina Mts.)

In the past, the dry val1ey with remnants of Lower Badenian marine deposits was considered on the one hand as the pre-badenian Svratka valley, on the other hand as the post-badenian graben. The paper deals also with other genetic hypotheses which complete eventualities mentioned above in logical way. Based on the morphometric analysis, borehole data, evaluation of the crystalline rock resistance and data on paleobatymetry, the genesis of the present Svratka valley is solved too.

Kontakt:

Martin Brzák, Department of Geography, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: brzak@porthos.geogr.muni.cz

Citace
Brzák, M., 2001: Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině. - Acta Mus. Moravie, Sci. Geol., 86, 1-2, 175-181 (with English summary)
ISSN: 1211–8796