Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 88 (2003), vydání 1–2, stránky 139-148
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Pb-Zn mineralization near Horní Loučky in vicinity of Tišnov

Pb-Zn mineralization Horní Loučky near Tišnov is described. Simple mineral assemblage with sphalerite and galena is disseminated in quartzite, which replaced of marbles of the Olešnice Unit, Moravicum.

Kontakt:

Vladimír Hrazdil, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: vhrazdil@mzm.cz
Karel Malý, Vysočina Museum Jihlava, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, Czech Republic, e-mail: malykarel@post.cz
Petr Dobeš, Czech Geological Survey, Geologická 6, 125 00 Praha, Czech Republic, e-mail: dobes@cgu.cz
Stanislav Houzar, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: shouzar@mzm.cz

Citace
Hrazdil, V., Malý, K., Dobeš, P., Houzar, S., 2003: Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 139–148 (with English summary)
ISSN: 1211–8796