Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 89 (2004), vydání 1–2, stránky 103-119
Článek
Abstrakt:

The chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník

A chemical composition of sphalerites from polymetallic veins occurred in the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník have been studied. Veins are developed mainly in greywackes, less in siltstones, shales and conglomerates of the Moravice and Hradec-Kyjovice Formations (the Lower Carboniferous of the Moravo-Silesian Palaeozoic). Mineral composition of veins and relative age of mineral phases is as following: quartz, sphalerite, galena, dolomite-ankerite, chalcopyrite, pyrite, calcite and barite.

Kontakt:

Jan Kučera, Institute of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Marek Slobodník, Institute of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Petr Sulovský, Department of Electron Microscopy and Microanalysis, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Kučera, J., Slobodník, M., Sulovský, P, 2004: Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 103–119 (with English summary)
ISSN: 1211–8796