• Článek:
  Faciální rozmanitost brněnské jury z hlediska mikrofacií a mikrofauny (2022/2)
  Bubík, M., 2022: Facies diversity of the Brno Jurassic from microfacies and microfauna point of view. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 227–239 (with Czech summary).
  Facies diversity of the Brno Jurassic from microfacies and microfauna point of view Denudation remnants of Upper Jurassic carbonates in Brno area were originally part of vast carbonate platform on the eastern margin of the Bohemian Massif. High facies variability reflects original variable…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize historických vzorků miesitu v mineralogické sbírce Moravského zemského muzea v Brně: příspěvek k dějinám výzkumu pyromorfitu (2022/1)
  Víšková, E., Bohatý, M., 2022: Revize historických vzorků miesitu v mineralogické sbírce Moravského zemského muzea v Brně: příspěvek k dějinám výzkumu pyromorfitu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 33–40 (with English summary)
  Revision of historical samples of miesite in the mineralogical collection of the Moravian Museum in Brno: a contribution to the history of pyromorphite research Revision of historical samples of miesite in the collection of the Mineralogy and Petrography Department of Moravian Museum, Brno,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum) (2020/1)
  Malý, J., 2020: Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 73–96 (with English summary)
  Vesuvianite chemical variability in skarns from Vápenná (Moravosilesian Zone) Vesuvianite is a characteristic and widespread mineral of skarnized marbles, skarnoids and skarns in the area of the Vycpálek quarry near Vápenná, Czech Republic. Mineralogical research including study of its…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fauna svrchní jury na Hádech u Brna, Česká republika (2019/2)
  Hykš, P., Kumpan, T., 2019: Fauna svrchní jury na Hádech u Brna, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 179–216 (with English summary)
  The Upper Jurassic fauna of the Hády Hill at Brno, Czech Republic New Upper Jurassic (Oxfordian) fossils from the Hády quarry in Brno (Czech Republic, Moravia) are reported herein. The studied material was acquired mainly from private collections of local fossil collectors and comprised…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika (2019/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Buřivalová, L., 2019: Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 169–178 (with English summary)
  Evolution of chemical composition of tourmaline from the peraluminous orthogneisses from Olešenka, NE Moldanubian unit Medium-grained porphyroclastic, garnet-biotite to biotite-muscovite orthogneiss with tourmaline from Olešenka consist of quartz, K-feldspar (P up to 0.02 apfu
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam (2005/1–2)
  Novák, M., 2005: Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Geol., 90, 1-2, 3-74 (with English summary)
  Granitic pegmatites of the Bohemian Massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance Granitic pegmatites of the Bohemian Massif, Czech Republic were classified based on their geological position, chemical composition and mineralogy.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika (2005/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., Pertoldová, J., 2005: Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 89–98 (with English summary)
  Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks Cr-rich spinel is a common minor to accessory mineral in the Moldanubian spinel and garnet peridotites. Recently, Cr-rich spinels were found in the ultramafic tremolite rock near Nová Pec. Cr-rich minerals of spinel group (MSG - minerals…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu (2000/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Němečková, M., 2000: Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 105–123 (with English summary)
  Distribution of tremolite marbles in the Bohemian massif Tremolite marbles with abundant, large porphyroblasts of dark to light gray tremolite represent a specific lithotype of marbles in some crystalline complexes of the Bohemian Massif. They are typically located in the geological units…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku (2004/1–2)
  Kučera, J., Slobodník, M., Sulovský, P, 2004: Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 103–119 (with English summary)
  The chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník A chemical composition of sphalerites from polymetallic veins occurred in the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník have…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cordierit – sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu (2004/1–2)
  Žáček, V., 2004: Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 89, 1-2, 67-79 (with English summary)
  Cordierite - sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic Migmatites related to the periplutonie HT/LP-MP metamorphism ofthe Žulová pluton (eastern Variscan front) carry the assemblage: quartz + plagioclase + K-feldspar + biotite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Složení stébelnatého vesuvianu ze skarnoidu od Moravských Bránic (Moravosilezikum) (2019/1)
  Malý, J., Cempírek, J., Novák, M., 2019: Složení stébelnatého vesuvianu ze skarnoidu od Moravských Bránic (Moravosilezikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 97–111 (with English summary)
  Composition of vesuvianite from skarnoid from Moravské Bránice (Moravosilesian Zone) Study of long-prismatic vesuvianite-group minerals from skarnoid at the locality Moravské Bránice using the electron microprobe and LA-ICP-MS (laser ablation mass spectrometry with inductively coupled…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava) (2019/1)
  Houzar, S., Gadas, P., 2019: Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 73–85 (with English summary)
  Unique chondrodite-bearing mineral assemblage in marble at Bílá Hill near Čechočovice (western Moravia) In the large body of pure calcite marble in the biotite paragneiss of Moldanubicum very rare chondrodite was found. It occurs in narrow limited layer of marble low in dolomite and silicate…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Smrčina u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2019/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2019: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Smrčina u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 49–72 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Smrčina near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif of presumably Devonian age emerges in the NE part of the Bohemian Massif. It consists mainly of amphibolite, amphibole gneisses, subordinate green schists, metahornbledites,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Buriánek, D., 2008: Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 151–167 (with English summary)
  Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton Peraluminous granites are common rock types in the southern edge of the Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif. Based on petrographical data are subdivided on the biotite, garnet-biotite and tourmaline-biotite granites.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava (2008/1–2)
  Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 19–34 (with English summary)
  Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia Low-temperature fissure mineralization was found in the quarry “U Pustého mlýna” (the Hrubšice serpentinite body,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitických mramorech u Prosetína (olešnická skupina, moravikum) – ložní intruze aplitů nebo metaevapority? (2007/1–2)
  Opletal, V., Leichmann, J., Houzar, S., 2007: Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitických mramorech u Prosetína (olešnická skupina, moravikum) – ložní intruze aplitů nebo metaevapority?. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 131–142 (with English summary)
  Muscovite-plagioclase layers in dolomite marble near Prosetín (Olešnice Unit, Moravicum) concordant injections of aplite or metaevaporites? Layers of concordant muscovite-plagioclase rock are enclosed in dolomite marble near Prosetín (Olešnice unit, Moravicum). These rocks were previously…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu (2007/1–2)
  Dokoupilová, P., Sulovský, P., 2007: Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 75–91 (with English summary)
  Minerals of the jarosite group from sulphide-bearing assemblages on the eastern margin of the Bohemian Massif The article is devoted to the study of the jarosite group minerals from supergene zone of various sulphidebearing assemblages (polymetalic Pb–Zn ores, pyrite-graphite rocks), emerging…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu (2006/1–2)
  Škoda, R., Novák, M., Houzar, S., 2006: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 129–176 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton (Czech Republic) Homogeneous segregations to complexly zoned dikes of granitic pegmatites, up to 2 m thick, are enclosed in Hercynian (ca. 340 Ma), I-type, ultrapotassic, porphyric, amphibol-biotite melasyenite to melagranite (durbachite) of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese (2006/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., 2006: Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 105–127 (with English summary)
  Detrital and authigennic REE minerals from Culm sediments of Drahany Uplands, their significance for provenance study of clastic material and diagenetic processes Electron microprobe study of mineral chemistry, chemical age and alteration of detrital monazite as well as composition and textural…
  Článek v PDF
 • Recenze:
  Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy) (2009/1–2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2009: Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 167–171
  Illusion known as „Czech Crater“ (book review) The book “Czech Crater” from Petr Rajlich represents a new manipulative and highly speculative type of geological literature in Czech Republic. Without any real evidence, the author presents imaginary Proterozoic impact producing “Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku (2009/1–2)
  Buriánek, D., 2009: Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 94, 1-2, 111–128 (with Englis summary)
  Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex The Polička Crystalline Complex is situated in the eastern part of the Bohemian Massif. This metamorphosed volcano-sedimentary complex is composed mainly of biotite to two mica gneisses.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku (2010/2)
  Fojt, B., Škoda, R., Dolníček, Z., 2010: Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 81–86 (with English summary)
  Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. – Czech Republic The occurrence of two rare Pb-Ag-Cu-Fe sulphides, furutobeite and betekhtinite, is described from the Devonian Zn-Pb stratiform deposit of Horní Benešov. Both minerals were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předmezozoické lamprofyry a související žilné intruze Českého masivu (Česká Republika, Polsko, Německo, Rakousko): komentovaný přehled (2010/2)
  Krmíček, L., 2010: Předmezozoické lamprofyry a související žilné intruze Českého masivu (Česká Republika, Polsko, Německo, Rakousko): komentovaný přehled. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 3–61 (with English summary)
  Pre-Mesozoic lamprophyres and associated dyke intrusions of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria): a review This contribution summarizes and comments the most important published results on pre-Mesozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian, Moldanubian, Kutná Hora-Svratka,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled (2010/1)
  Cempírek, J., Novák, M., Dolníček, Z., 2010: Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 61–70 (with English summary)
  New occurrence of grandidierite, ominelite, boralsilite and Fe-rich werdingite in Horní Bory, Czech Republic – overview A new occurrence of four anhydrous borosilicates (grandidierite, ominelite, boralsilite, Fe-rich werdingite) was found in Horní Bory quarry, Bory Granulite Massif, Moldanubicum,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Houzar, S., Cempírek, , J., 2011: Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 35–42 (with English summary)
  Accesory schreyerite in vanadium-rich graphite quartzite at Bítovánky (Moldanubicum, western Moravia) A new occurrence of schreyerite was found in graphite quartzite near Bítovánky, in the south-eastern part of the Moldanubian zone (Bohemian Massif). It forms thin lamellae and grains…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava (2012/2)
  Houzar, S., Kocourková, E., Hrazdil, V., Toman, J., Cempírek, J., 2012: Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 3–45 (with English summary)
  Topography of historical mines and ore mineralizations in area of the Bílý potok, Western Moravia Remnants of historical mines for iron- and base-metal ores were re-investigated among villages Javůrek, Maršov, Svatoslav, Přibyslavice and Lesní Hluboké, in area 20 km NW from Brno (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče (2012/1)
  Krmíček, L., Houzar, S, 2012: Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 71–88 (with English summary)
  Mineralogically remarkable lamproite occurrence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč A new occurrence of a mafic dyke was recognised along the eastern termination of the Moldanubian zone at Střítež near Třebíč (western Moravia, Czech Republic), where crosscuts melanocratic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vznik autigenního xenotimu-(Y) v podmínkách velmi slabé metamorfózy drob a břidlic moravsko-slezského kulmu (2012/1)
  Čopjaková, R., Škoda, R., 2012: Vznik autigenního xenotimu-(Y) v podmínkách velmi slabé metamorfózy drob a břidlic moravsko-slezského kulmu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 55–69 (with English summary)
  Formation of authigenic xenotime-(Y) during very low-grade metamorphism in the graywackes and shales of the Moravo-Silesian Culm Authigenic xenotime-(Y) was found in graywackes and shales of the Protivanov Formation (Drahany Upland) and Moravice Formation (Nízký Jeseník Mts.), Moravo-Silesian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu – krystalochemie, inkluze a alterace (2012/1)
  Prokop, J., Losos, Z., Gadas, P., Všianský, D., 2012: Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu – krystalochemie, inkluze a alterace. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 3–24 (with English summary)
  Fe-vermiculite pseudomorphs after biotite crystals from granodiorites of the Brno Massif – crystal chemistry, mineral inclusions and alteration The occurrence of columnal euhedral „biotite“ crystals with focus on their crystallochemical properties, mineral inclusions and alteration…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv) (2014/2)
  Koníčková, Š., 2014: Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 99, 2, 3–36 (with English summary)
  Occurence and mineralogy of green chalcedony (plasma) in serpentinite residues at Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Massive green chalcedony (plasma) represents a specific mineral in the weathering zone at serpentinized peridotites of western Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv) (2015/1)
  Houzar, S., Kršiaková, J., Leichmann, J., 2015: Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 43–60 (with English summary)
  Cathodoluminescence study, Petrography and Lithology of Marble in Moravicum (Bílý Potok Unit, Svratka Dome, Bohemian Massif) The contact of the Bílý Potok and Bíteš Units (Svratka Dome, Moravo-Silesian Zone) is characterized by presence of marble in the highest lithostratigraphic part…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika (2015/1)
  Mokrá, I., Losertová, L., Buriánek, D., Štelcl, J., 2015: Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 31–42 (with English summary)
  Ilmenite and baddeleyite in metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory, Czech Republic Two types of metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory were studied. The metagabbro formed in the upper crust – based on the amphibole barometer and thermometer the pressure…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Magnetitový skarn s ferrobustamitem v mramoru v Sokolí u Třebíče (moldanubikum, západní Morava, Český masiv) (2018/1)
  Houzar, S., Šrein, V., 2018: Magnetitový skarn s ferrobustamitem v mramoru v Sokolí u Třebíče (moldanubikum, západní Morava, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 17–27 (with English summary)
  Ferrobustamite-bearing magnetite skarn in marble at Sokolí near Třebíč (Moldanubian zone, Western Moravia) Ferrobustamite was found in Fe-skarn at Sokolí and it is the first known occurrence in the Bohemian Massif. The skarn forms layer in marble enclosed in leucocratic migmatites (diatexites).…
  Článek v PDF