• Článek:
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic (2003/1–2)
    Novotný, P., Zimák, J., 2003: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 123–138 (with English summary)
    Alpine-type fissure mineralization at the localities "Misečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic) The mineralogy of Alpine type veins and wall-rocks at two localities near Vernířovice (NE part of the Bohemian Massif) is described. New data on the mineral assemblage,…
    Článek v PDF