Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 88 (2003), vydání 1–2, stránky 123-138
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Alpine-type fissure mineralization at the localities „Misečky“ and „Černý důl“ near Vernířovice (Moravia, Czech Republic)

The mineralogy of Alpine type veins and wall-rocks at two localities near Vernířovice (NE part of the Bohemian Massif) is described. New data on the mineral assemblage, mineral chemistry and results of fluid inclusion study are presented.

Kontakt:

Pavel Novotný, Regional Museum, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, Czech Republic, novotny@vmo.cz
Jiří Zimák, Department of Geology, Palacký University, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, Czech Republic, zimak@prfnw.upol.cz

Citace
Novotný, P., Zimák, J., 2003: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 123–138 (with English summary)
ISSN: 1211–8796