• Článek:
  Mordenit z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (Morava, Česká republika) (2024/1)
  Matýsek, D., Jirásek, J., Pour, O., 2024: Mordenit z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 71–82 (with English summary)
  Mordenite from Teschenite Association Rocks in Beskydy Piedmont area (Moravia, Czech Republic) Teschenite Association Rocks, Early Cretaceous igneous rocks bound to the Silesian Unit of the flysch Outer Carpathians, are typical for the zeolites in the fissures, amygdaloid cavities, rock matrix,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (2023/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Novosad, B., 2023: Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 195–212 (with English summary)
  Calcite pseudomorphs after aragonite from Teschenite Association Rocks in the Beskydy Piedmont area The occurrence of prismatic hexagonal calcite crystals is known from the Beskydy Piedmont area since 1852. Radial aggregates of such material, enclosed in the green clay mineral, reached the…
  Článek v PDF