• Článek:
  Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum (2004/1–2)
  Škoda, R., Novák, , M., 2004: Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 55–66 (with English summary)
  Accessory Nb, Ta, Ti-oxide minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum Zoned granitic pegmatite from uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum with muskovite, biotite, tourmaline and sekaninaite contains accessory Y+REE, Nb, Ta, Ti-oxide minerals. They…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika (2013/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., Houzar, S., 2013: Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 41–48 (with English summary)
  Mineral assemblage and chemical composition of Mg-wolframite and scheelite from Cetoraz by Pacov, Czech Republic Magnesium-bearing wolframite was analysed from the occurence near Cetoraz by Pacov. It forms grayish to black crystals up to 10 cm and irregular grains of various size. Wolframite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika (2014/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., 2014: Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 69–76 (with English summary)
  Mineral assemblage of Sn-W ores from Ovesná Lhota near Světlá nad Sázavou, Czech Republic Quartz veins from the Ovesná Lhota contain muscovite, scheelite, cassiterite, tourmaline and wolframite. Intimate aggregates of cassiterite and wolframite suggest possible unusual coprecipitation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled wolframitové mineralizace vázané na centrální moldanubický pluton a na ortorulová tělesa v moldanubiku (2015/2)
  Losertová, L., 2015: Přehled wolframitové mineralizace vázané na centrální moldanubický pluton a na ortorulová tělesa v moldanubiku. - Acta Mus. Morav., Sci. geol., 100, 2, 45–67 (with English summary)
  A review of wolframite mineralisation related to the Central Moldanubian pluton and orthogneiss bodies in Moldanubicum Several Sn-W occurences were previously described in the Central Moldanubian pluton and its surroundings. This mineralisation occur in greisenized veins or quartz veins,…
  Článek v PDF