• Článek:
    Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů (2016/1–2)
    Šušolová, J., Doláková, N., Gregerová, M., Dundek, P., Hadacz, R., 2016: Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 99–125 (with English summary)
    New finding of the soils in the National Park Podyjí focusing on the deposit of a humolites there (Moravia, Czech Republic) Between 2014–2015 soil researches in the National Park Podyjí were performed. The primary interest in the researches was to verify the deposit of humolites (peat,…
    Článek v PDF