• Článek:
  Beryl-columbitový pegmatit Věžná I (2020/1)
  Toman, J., Novák, M., 2020: Beryl-columbitový pegmatit Věžná I. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 3–42 (with English summary)
  Beryl-columbite pegmatite Věžná I The beryl-columbite subtype Věžná I pegmatite has been subject of numerous scientific studies particularly from Petr Černý. It penetrates serpentinite and has a very complicated mineralogical evolution including several stages of crystallization.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chromem bohatá minerální asociace spinelu s illitem v křemenné hornině z Radňovsi u Křižanova (gföhlská jednotka, moldanubikum, Český masiv) (2020/1)
  Houzar, S., Hršelová, P., 2020: Chromem bohatá minerální asociace spinelu s illitem v křemenné hornině z Radňovsi u Křižanova (gföhlská jednotka, moldanubikum, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 65–72 (with English summary)
  Chromium-bearing spinel – illite mineral assemblage in quartz rock from Radňoves near Křižanov (Gföhl Unit, Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Fine-grained quartz rock was found near the southern contact of the garnet-spinel-orthopyroxene serpentinized peridotite body enclosing in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika (2019/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Buřivalová, L., 2019: Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 169–178 (with English summary)
  Evolution of chemical composition of tourmaline from the peraluminous orthogneisses from Olešenka, NE Moldanubian unit Medium-grained porphyroclastic, garnet-biotite to biotite-muscovite orthogneiss with tourmaline from Olešenka consist of quartz, K-feldspar (P up to 0.02 apfu
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny (1998/1–2)
  Němec, D., 1998: Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 59-71 (with Czech summary)
  Highly mafie amphibolites in the Moldanaubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina) In the Chýnov zone which encompasses the area E of the town of Tábor and belongs to the Moldanubian Varied series, highly mafie amphibolites occur that are almost monomineral.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika (2005/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., Pertoldová, J., 2005: Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 89–98 (with English summary)
  Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks Cr-rich spinel is a common minor to accessory mineral in the Moldanubian spinel and garnet peridotites. Recently, Cr-rich spinels were found in the ultramafic tremolite rock near Nová Pec. Cr-rich minerals of spinel group (MSG - minerals…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava (2001/1–2)
  Hrazdil, V., 2001: Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86, 1-2, 75-84 (with English summary)