• Článek:
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu (2005/1–2)
    Slezák, L., 2005: Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 217-222 (with English summary)
    Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst The worldwide famous archaeological site of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst is still insufficiently explored from the point of view of palaeohydrography and spelaeology.…
    Článek v PDF