• Článek:
  Nové nálezy zeolitové mineralizace z historické lokality Janovice (Morava, Česká republika) (2022/1)
  Toman, J., Welser, P., Malíková, R., Vrtiška, L., Sejkora, J., Hrazdil, V., Malek, O., 2022: Nové nálezy zeolitové mineralizace z historické lokality Janovice (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 3–20 (with English summary)
  New finds of zeolite mineralization from the historical locality Janovice (Moravia, Czech Republic) In 2019, new finds verified the occurrence of zeolite mineralization from the historical locality Janovice (Rábl quarry) and in its vicinity (occurrence in the field above the quarry). Until…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika) (2021/2)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., 2021: Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 125–133 (with English summary)
  Minerals of the baryte-celestine series from the limestone quarry near Nectava (Nectava Crystalline Complex, Czech Republic) The second occurrence of celestine in Moravia, which was discovered in an abandoned limestone quarry near Nectava, is described in this contribution. The accessory…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie) (2016/1–2)
  Houzar, S., Hršelová, P., 2016: Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 3–32 (with English summary)
  Research of Permo-Carboniferous sediments of the southern part of the Boskovice Graben; an overview (Part 1. History of Mining and Mineralogy) The Boskovice Graben represents a narrow depression of the NNE-SSW direction, filled of terrestrial Carboniferous-Permian sediments largely conglomerates…
  Článek v PDF