Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 65 (1980), vydání 1–2, stránky 15-30
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI

Tento „Příspěvek“ navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejňovány v Časopise Moravského muzea v Brně, v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl „Příspěvek“ zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu poslední statí, která vyšla v Časopise Moravského muzea, vědy přírodní, 1971 až 1972, 56-57: 25-40.

Do „Příspěvků k moravské topografické mineralogii XVI“ jsou zahrnuty nové nálezy do konce prosince roku 1979. Podobně jako v „Příspěvcích XV“, jsou i do těchto zařazovány nové nálezy ze Slezska.

Dokladový materiál k novým nálezům je z velké části uložen ve sbírkách mineralogicko-petrografického oddělení v Moravském muzeu v Brně.

Kontakt:

Tomáš Kruťa, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské muzeum, Brno

Citace
Kruťa, T., 1980: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI. - Sci. Nat., 65, 1-2, 15-30 (with German summary)
ISSN: 1211–8796