Contributions to the topographical mineralogy of Moravia XVI

Article PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 65 (1980), issue 1–2, pages 15-30
Article
Authors:
Abstract:

Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI

Tento “Příspěvek” navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejňovány v Časopise Moravského muzea v Brně, v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl “Příspěvek” zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu poslední statí, která vyšla v Časopise Moravského muzea, vědy přírodní, 1971 až 1972, 56-57: 25-40.

Do “Příspěvků k moravské topografické mineralogii XVI” jsou zahrnuty nové nálezy do konce prosince roku 1979. Podobně jako v “Příspěvcích XV”, jsou i do těchto zařazovány nové nálezy ze Slezska.

Dokladový materiál k novým nálezům je z velké části uložen ve sbírkách mineralogicko-petrografického oddělení v Moravském muzeu v Brně.

Contact:

Tomáš Kruťa, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské muzeum, Brno

Citation:
Kruťa, T., 1980: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI. - Sci. Nat., 65, 1-2, 15-30 (with German summary)
ISSN: 1211–8796