Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 137-144
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: II. Calcite marbles

The clasts of three distinct types of calcite marbles were distinguished in the Luleč conglomerates, Drahany Uplands: graphite-bearing, (i) silicate-poor and (ii) silicate-rich calcite marbles, and (iii) graphite- free, silicate-poor calcite marbles. The clasts of graphite-bearing marbles (i) and (ii) suggest the presence of rocks from the Vranov and Olešnice Group in the Upper Viséan conglomerates. Provenance of (iii) graphite-free calcite marbles associated with phyllites in matrix of large clasts is very likely related to unspecified low-grade metamorphic unit.

Kontakt:

Stanislav Houzar, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail:shouzar@mzm.cz
Milan Novák, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University,
Kotlářská 2,611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mnovak@sci.muni.cz

Citace
Houzar, S., Novák, M., 2002: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 137–144 (with English summary)
ISSN: 1211–8796