Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 83 (1998), vydání 1–2, stránky 173-175
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Compressional brittle deformation in the Karpatian sediments near Nítkovice (central part of the Carpothian foredeep)

The fan of reverse (or may he strike-slip) micro-faults was found in the Karpatian psammites at site between Nítkovice and Litenčice (southern slopes of the Litenčice Upland) in central part of the West Carpathian foredeep. The site is situated close to front of the outer Carpathian nappes. The discussed compressional brittle structures were created during compression connected probably with movement of this nappes.

Kontakt:

Josef Havíř, Institute of physics of the Earth, Faculty of Sciences, Masaryk University, Ječná 29a, 612 46 Brno, Czech Republic, e-mail: havir@ipe.muni.cz

Citace
Havíř, J., 1998: Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 173-175 (with English summary)
ISSN: 1211–8796