• Article:
  Heavy minerals from moldavite-bearing sediments in the vicinity of Vrábče: paleogeographic implications (2024/1)
  Buriánek, D., Karmazin, J., 2024: Těžké minerály z vltavínonosných sedimentů v okolí Vrábče: implikace pro paleogeografii. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 109, 1, 99–124 (with English summary)
  Heavy minerals from moldavite-bearing sediments in the vicinity of Vrábče: paleogeographic implications The area of Southern Bohemia in vicinity of the Budějovice Basin is known for the occurrence of moldavites. This study provides sedimentological and mineralogical descriptions of the…
  Article PDF
 • Article:
  The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR) (2008/1–2)
  Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J., 2008: Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 229–244 (with English summary)
  The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR) The presented paper summarizes informations from the recent palaeontological and sedimentological research at the locality of Nová Vieska (Slovak Republic). Sedimentological data refer to sedimentation in the conditions…
  Article PDF
 • Article:
  Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization (2006/1–2)
  Lisá, L., Zapletalová, D., Pecka, M., Zůbek, A.,Mroczek, P., 2006: Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 219–226 (with English summary)
  Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization The collector channels building exposed unique sections documenting the geology of the historic Brno centre. The sequence of loess and loess-like sediments interrupted by doubled…
  Article PDF