Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSs.

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 93 (2008), vydání 1–2, stránky 247-249
Biografie
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Houzar, S., Novák, M., 2008: Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSs.. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 247–249
ISSN: 1211–8796