• Článek:
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny (2013/1)
    Malec, J., Veselovský, F., Táborský, Z., 2013: Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 13–22 (with English summary)
    Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic The skarns studied are situated in the Kutná Hora Unit (1 locality), Svratka Unit (6 localities) and Moldanubian Zone (3 localities). Main ore mineral of skarns is magnetite,…
    Článek v PDF