• Článek:
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi (1999/1–2)
    Máčka, Z., 1999: Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 143-152 (with English summary)
    Karst phenomena of the stripe of Devonian limestone between Veveří castle and Malhostovice village The investigation of the karst phenomena of the small outcrop of Devonian limestone at the eastern flank of Boskovice furrow was undertaken, and is the object of this report. The field mapping…
    Článek v PDF