• Článek:
  Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie (2008/1–2)
  Buriánek, D., Gilíková, H., Nehyba, S., Otava, J., 2008: Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 169–184 (with English summary)
  Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology Lower Cambrian and Middle Devonian siliciclastic sediments (arcoses, sandstones and conglomerates) form more than 2 km thick sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny (2008/1–2)
  Slobodník, M., Hurai, V., Čopjaková, R., 2008: Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 113–126 (with English summary)
  Variscan syntectonic types of fluids generated from Palaeozoic sequences of the Moravian Karst and Drahany Upland Variscan hydrothermal calcite±quartz, quartz±chlorite±calcite veins are widespread in Palaeozoic sedimentary sequences of the Moravian Karst and the Drahany Highland. Veins…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? (2012/1)
  Buriánek, D., Tomanová Petrová, P., Otava, J., 2012: Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 153–166 (with English summary)
  Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from? Selected samples and localities of the Ottnangian and Badenian sands at the eastern margin of Bohemian Massif have been studied to establish their provenance, origin, environments and facies: I. Ottnangian sands and gravels…
  Článek v PDF