• Článek:
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče (2012/1)
    Krmíček, L., Houzar, S, 2012: Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 71–88 (with English summary)
    Mineralogically remarkable lamproite occurrence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč A new occurrence of a mafic dyke was recognised along the eastern termination of the Moldanubian zone at Střítež near Třebíč (western Moravia, Czech Republic), where crosscuts melanocratic…
    Článek v PDF