• Článek:
    Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a löllingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika (2013/2)
    Losertová, L., Buřival, Z., Litochleb, J., Losos, Z., 2013: Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a löllingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 59–67 (with English summary)
    Metamorphic origin of textures of pyrrhotite, arsenopyrite and löllingite from Orlík near Humpolec, Czech Republic Sulphidic ores with gold were studied at locality Orlík near Humpolec. Origin of typical arsenopyritelöllingite-pyrrhotite assemblages with invisible gold were previously…
    Článek v PDF