• Článek:
  Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika) (2021/2)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., 2021: Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 125–133 (with English summary)
  Minerals of the baryte-celestine series from the limestone quarry near Nectava (Nectava Crystalline Complex, Czech Republic) The second occurrence of celestine in Moravia, which was discovered in an abandoned limestone quarry near Nectava, is described in this contribution. The accessory…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy) (2011/1)
  Uhlíř, D., Dolníček, Z., Kolbinger, D., 2011: Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 47–60 (with English summary)
  Field examination and pan prospecting of remnants after potential exploitation of mineral raw materials on Hostýn Hill (Hostýn Hills) The Hostýn Hill is storied about occurrence and exploitation of gold, silver and iron, however, these legends are mostly considered to be unrealistic with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras) (2016/1–2)
  Zimák, J., Štelcl, J., Dalajková, K., Donocik, J., Kopecká, L., 2016: Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 45–63 (with English summary)
  Chemistry of rocks of the Macocha and Líšeň Formations in the Mokrá Quarry (Moravian Karst) The quality of cement clinker is related to the chemistry of the raw materials (typically limestone and clay or shale and other materials) used. The paper provides detailed information about chemistry…
  Článek v PDF