• Článek:
    Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika: jeskynní sedimenty a krasová morfologie (2001/1–2)
    Kadlec, J., Hercman, H., Beneš, V., Šroubek, P., Diehl, J. F., Granger, D., 2001: Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 111-160 (with Czech summary)
    Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology Cave systems of the Moravian Karst were formed by subsurface streams in dependence on the morphology of karst valleys representing a local base level before the Lower Badenian marine transgression.…
    Článek v PDF