• Článek:
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (2006/1–2)
    Pauliš, P., Škoda, R., Novák, F., 2006: Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 89–95 (with English summary)
    Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) A rare secondary mineral demesmaekerite Pb2Cu5(SeO3)6(UO2)2(OH)6 . 2H2O was newly found on the old dumps of Pavel…
    Článek v PDF