• Článek:
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras) (2011/2)
    Roblíčková, M., 2011: Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 113–130 (with English summary)
    Animal osteological finds from cave No. 16 (Moravian Karst) The cave No. 16 is situated in the western downslope of the Sloup valley (opposite the „Hřebenáč“ hum) 480 m a.s.l. It is a case of the fissure expanded by corrosion. The total length of the cave is 12 m and the width is 40–60…
    Článek v PDF