• Článek:
    Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2018/1)
    Zimák, J., Juránková, Z., 2018: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 3–16 (with English summary)
    Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif is mainly composed of amphibolite and amphibole gneisses and less of greenschists, metahornbledites and sporadically serpentinites. Soapstone bodies are characteristic…
    Článek v PDF