Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 63 (1978), vydání 1–2, stránky 15-30
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV

Tento příspěvek navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejňovány v Časopise Moravského muzea v Brně v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl příspěvek zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu poslední sta ti, která vyšla v Časopise Moravského muzea, vědy přírodní, 1971-1972, 56-57: 25-40.

Do „Příspěvků k moravské topografické mineralogii XV“ jsou zahrnuty nové nálezy do konce září 1978. V druhém pololetí roku 1977 získalo Moravské muzeum v Brně velkou sbírku minerálů a hornin od prof. dr. J. Pelíška, DrSc. Jsou to jeho vlastní sběry z delšího období než uplynulých padesát let. Do konce roku byla sbírka zpracována, zainventována a novinky jsou již v těchto „Příspěvcích“.

Dokladový materiál k novým nálezům je z velké části uložen ve sbírkách Moravského muzea v Brně.

Kontakt:

Tomáš Kruťa, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské muzeum, Brno

Citace
Kruťa, T., 1978: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV. - Sci. Nat., 63, 1-2, 15-30 (with German summary)
ISSN: 1211–8796