Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 62 (1977), vydání 1–2, stránky 7-30
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV

Tento příspěvek navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejněny v Časopise Moravského muzea v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl příspěvek zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu poslední statí, která vyšla v Časopise Moravského muzea, vědy přírodní, 1971-1972, 56-57: 25-40.

Do „Příspěvků k moravské topografické mineralogii XIV“ jsou zahrnuty nové nálezy za uplynulá poslední tři léta (1974-1976). Ukončeny jsou k 31. prosinci 1976.

Dokladový materiál k novým nálezům je z velké části uložen ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Z mineralogického výzkumu provedeného na Moravě v poslední době mají světový význam minerály ze skupiny selenidů. Několik z nich je v mineralogickém systému nových.

Kontakt:

Tomáš Kruťa, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské muzeum, Brno

Citace
Kruťa, T., 1977: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV. - Sci. Nat., 62, 1-2, 7-30 (with German summary)
ISSN: 1211–8796