Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. – skarnoid

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 94 (2009), vydání 1–2, stránky 129-140
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. – Skarnoid.

The pebble of leucocratic biotite migmatite (plagioclase >> K-feldspar) with a small nodule of skarnoid rock (garnet+amphibole+magnetite+quartz) was found at locality Račice, Luleč conglomerates, Drahany Hights. Minerals from both rocks were studied in detail using electron microprobe and polarizing microscope. Thin transitional zone with An-enriched plagioclase (Ab56–57 An43 Or0–1) is developer between skarnoid and migmatite. The mineral assemblages and chemical composition of minerals in skarnoid (almandine Alm73–74Grs14–16Prp6Sps2–3Adr2–3, grunerite XFe = 0.63–0.64, ferri-ferrohornblende XFe = 0.74–75) and in host migmatite (plagioclase Ab68–72 An25–29 Or1–4), are similar with those from the localities of magnetite-rich amphibolites from the Polička Unit or border facie of magnetite skarn in the Pernštejn area, Svratka Unit, respectively.

 

Kontakt:

Bohuslav Fojt, Department of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: fojt@sci.muni.cz
Stanislav Houzar, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: shouzar@mzm.cz
Milan Novák, Department of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mnovak@sci.muni.cz

Citace
Fojt, B., Houzar, S., Novák, M., 2009: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. – skarnoid. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 129–140 (with English summary)
ISSN: 1211–8796