• Article:
    Conodont biostratigraphy of Jesenec Limestone in the Konice-Mladeč belt, Moravia, Bohemian massif (2001/1–2)
    Bábek, O., 2001: Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masív. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 161-173 (with English summary)
    Conodont biostratigraphy of Jesenec Limestone in the Konice-Mladeč belt, Moravia, Bohemian massif This paper summarizes the occurrence of standard conodont Zones in carbonates of the Drahany (Basinal) facies realm (Jesenec Limestone) in the northern part of the Drahany Upland. Twelve conodont…
    Article PDF