Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV. Garnet mica-schist with tourmaline

Article PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 88 (2003), issue 1–2, pages 167-175
Article
Authors:
Abstract:

Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV. Garnet mica-schist with tourmaline

The pebbles of garnet mica-schist with tourmaline from Račice and Luleč Conglomerates, Drahany Upland were studied using mineralogical and petrological methods. Mineral assemblage, chemical composition of garnet and tourmaline is similar to those from the Olešnice Group of the Svratka Dome and Mica-schist Zone. The pebbles of garnet mica-schist present the evidence for input of clastic material from Svratka Dome and Mica-schist Zone into Culm sedimentary basin.

Contact:

Renata Čopjaková, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: renatkacop@seznam.cz
Milan Novák, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mnovak@sci.muni.cz

Citation:
Čopjaková, R., Novák, M., 2003: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 167–175 (with English summary)
ISSN: 1211–8796