• Article:
    Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations – dinantian–culmian transition facies of Drahany Upland Viséan (2013/1)
    Buriánek, D., Gilíková, H., Otava, J., 2013: Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 79–90 (with English summary)
    Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations – dinantian–culmian transition facies of Drahany Upland Viséan Březina and Podolí Formations represent a transition from the Lower Carboniferous calciturbiditic sedimentation in the Moravian Karst (Líšeň Formation) to the Upper…
    Article PDF