• Article:
  Secondary mineralization on the mine waste of the Kukla coal mine in Oslavany (2006/1–2)
  Dokoupilová, P., Losos, Z., Vávra, V., 2006: Sekundární mineralizace na haldě dolu Kukla v Oslavanech. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 97–104 (with English summary)
  Secondary mineralization on the mine waste of the Kukla coal mine in Oslavany Secondary minerals on the waste tip of the Kukla coal mine in Oslavany are described. In the 2005, sulphur, gypsum and hexahydrite were collected and verified. New phases for the locality are secondary anhydrite,…
  Article PDF
 • Article:
  The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republic (2010/1)
  Dokoupilová, P., Houzar, S., Sejkora, J., 2010: Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 121–140 (with English summary)
  The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republic Mineral assemblages formed recently at the abandoned burning spoil-heaps of the Kukla coal mine in Oslavany and Ferdinand coal mine in Zastávka. They originated in three stages.…
  Article PDF